Pühendunud ja asjatundlikud inimesed

Iga muutus saab alguse inimeste muutumissoovist ja pühendumisest. Kui muutuvad inimesed, teisenevad ka organisatsioonid. Pühendunud inimesi ei saa leida väljastpoolt. Pühendumine tekib siin ja praegu – tööprotsessis. Pühendunud inimene on efektiivsem ja see peegeldub tema igapäeva mõtlemises, tunnetes ja hoiakutes ning lõpptulemusena väljendub ka tema käitumises.

On hea teada, et pühendumine on õige tegutsemise korral taastekitatav. See vajab juhtidelt igapäevast sihipärast tähelepanu ja tegutsemist. Just pühendumine on see, mida paljud organisatsioonid otsivad, aga vähestel õnnestub leida. Need vähesed on organisatsioonid, kus eestvedamine on õnnestunud viia kunsti tasemele.

Juhtide ja töötajate 360-kraadi tagasiside

360 kraadi tagasiside abil saab vastuse küsimusele, kuidas töötaja ise oma käitumist tajub ning  missugust mõju see avaldab tema juhile, alluvatele kolleegidele ja klientidele.

Loe edasi…

Juhtide arendamine ja juhtimiskoolitused

Aitame saavutada organisatsiooni eesmärke läbi võtmetöötajate ja juhtimiskultuuri arendamise.

Loe edasi…

Coaching

Coachi näol saab juht endale arengupartneri, kes aitab veel avastamata potentsiaali tuvastada,  luua selgust olulistes valikutes, leida uusi võimalusi ja suurendada tulemuslikkust.

Loe edasi…

Meeskondade arendamine ja koostöökoolitused

Aitame teadvustada edukate meeskondade võtmetegurid, arendada tulemusliku koostöö oskusi, suurendada meeskondlikku pühendumist ja selgust.

Loe edasi…

Kompetentsimudelite väljatöötamine ja juurutamine

Kompetentsimudel on süsteem töötajate tööalase käitumise kirjeldamiseks ja hindamiseks.

Loe edasi…

Oskuste koolitused

Viime läbi koolitusi, et kujundada vajalikud oskused, hoiakud ja harjumused võtmevaldkondades nagu müük, läbirääkimised ja suhtlemisoskused.

Loe edasi…

Kaasamine ja inimeste motiveerimine

Üks varjatumaid ressursse paljudes organisatsioonides on oma töötajate pühendumine ja energia.

Loe edasi…

Õppiva organisatsiooni arendamine

Õppiv organisatsioon suudab ennetavalt reageerida  väliskeskkonna muutustele.

Loe edasi…

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn