Sobiv töökeskkond ja kultuur

Organisatsioonikultuuri all mõistame organisatsioonisiseseid kokkuleppeid „mil viisil meil asju tehakse“ – kuidas suheldakse omavahel ja klientidega, mismoodi otsustatakse ja antakse tagasisidet jne. Kultuur peab toetama organisatsiooni missiooni ja eesmärkide saavutamist.

Kultuur on alati olemas, kas siis kui me sellest ei räägi või pole seda selgelt sõnastanud. Kui soovime aga astuda ühte jalga ja kultuurilisest entroopiast tingitud ebaefektiivsust vähendada, on mõistlik ja vajalik organisatsioonikultuuri teadlikult kujundada.

 

Organisatsioonikultuuri hindamine

Viime läbi kvalitatiivseid uuringuid organisatsioonikultuuri ja valitsevate subkultuuride hindamiseks.

Loe edasi…

Väärtuste sõnastamine

Töötajad valivad sageli organisatsioone kultuuri järgi – kas see on minu organisatsioon, kus saan toimida nii ja teha seda, mida ise väärtustan?

Loe edasi…

Väärtuste kommunikatsioon

Kui organisatsioon on oma põhiväärtused sõnastanud, tuleb need viia kõigi töötajateni.

Loe edasi…

Väärtuste juurutamine

Kui väärtused on kõigi töötajateni viidud, peavad nad hakkama elama organisatsiooni igapäevastes käitumistes.

Loe edasi…

Ohutuskultuuri arendamine

Aitame ettevõtetel tulemuslikul moel ohutuskultuuri arendada, suurendades töötajate kaasatust ja vastutust antud teemaga seoses.

Loe edasi…

Vastutustundliku ettevõtluskultuuri arendamine

Vastutustundliku ettevõtlusega (VE) tegeledes on meie kogemusel edukamad need organisatsioonid, kes oskavad selle teema muuta osaks oma DNA-st.

Loe edasi…

Väärtuspõhise juhtimise koolitus

Organisatsioonikultuuri muutus algab juhtidest. Juhid on oma käitumisega väärtuste järgimisel eeskujuks, kuid ainult sellest ei piisa.

Loe edasi…

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn