Dialoogikaart - kuidas kaasata inimesi organisatsiooni arenguprotsessidesse?

Dialoogikaart on suurepärane abivahend paljude inimeste kaasamiseks väga lühikese ajaga. Kujutlege järgmist:

  • Organisatsioon tuleb kokku viie- või kuueliikmeliste rühmadena. Iga rühm istub suure paberilehe ümber, millel on kirjas mitmed küsimused ja ülesanded. Rühm käib dialoogikaardi abil läbi mitmed neid endid ja nende tööd puudutavad olulised küsimused. Nad räägivad, arutavad, seavad tähtsuse järjekorda, võtavad kokku ja sõnastavad endi jaoks tähtsaid ideid ja vajadusi.
  • Osalejad võtavad sellest endaga kaasa oma reaktsioonid, uued teadmised ja parema arusaamise sellest, millises olukorras nende organisatsioon hetkel on ja kuhu see teel on. Osalejad panustavad oma ideede ja loovusega jätkuvasse arenguprotsessi. Rühma selline tegevus ei jää üksikjuhtumiks. Sageli on see millegi uue algus, mis käivitab jätkuva arutelu ja arengu organisatsiooni erinevate tasandite siseselt ja vahel. Dialoogikaart loob ka ühise kultuuri mõiste, millele inimesed paljude järgnevate aastate vältel viitavad.

Näiteid selle kohta, kuidas dialoogikaarti kasutada:

  • uue strateegia mõistmise ja toetuse suurendamiseks ning inimeste arvamuste ja ideede teadasaamiseks;
  • uute väärtuste arendamisel rohujuure tasandilt, kutsudes kõiki töötajaid oma panust andma;
  • organisatsiooni uute väärtuste tutvustamiseks kõikidele töötajatele, suurendamaks arusaamist sellest, kuidas see on seotud ettevõtte ja selle visiooniga;
  • uue kliendikeskse lähenemise mõistmiseks müügiettevõttes;
  • ohutusalase arutelu läbiviimiseks kaasates kõiki töötajaid;
  • organisatsioonis eri tasandi juhtidega läbi viia süsteemset arutelu tööohutuse teemal ning teadvustada nende määrav roll, võimalused ja edufaktorid ohutuskultuuri arendamisel;
  • mõistmaks, miks väliste tegurite tõttu on vaja täiesti uut äriloogikat ning kuidas see töötajaid mõjutab.

Vaata videonäidist siit

fetishfemdom.org