Juhtimistegevuste analüüs, 360 uuring - Mis on juhi tugevused ja arengukohad?

Juhtimistegevuste profiil mõõdab 360° meetodil juhtide tulemuslikkust juhtimise ning meeskonna edukuse võtmevaldkondades. Suurt tähelepanu pööratakse inimeste juhtimise oskustele ehk sellele, kuidas juht suhtleb oma meeskonna liikmetega, oma juhi ning teiste organisatsioonisiseste klientidega, et täita püstitatud eesmärke.

360-uuring võimaldab juhti vaadata erinevates rollides:

  • alluv oma juhile;
  • juhtimismeeskonna liige;
  • koostööpartner;
  • vahetu juht.

Organisatsioonis on need kõik võrdselt tähtsad ja selleks, et neid kõiki hästi täita, on oluline juhi hea enesetaju, paindlikkus ja rollitunnetus.

Hindamisel kasutame Persona Global juhtimistegevuste profiili, mille tulemusena valmib 40-leheküljeline põhjalik eestikeelne raport.

MAP profiil

fetishfemdom.org