Aitasime Ericsson Eesti tehasel arendada ohutuskultuuri

HSE on valdkond, kus kõigile juhtidele on selge niigi, et see on tähtis, kuid siiski on sageli suhtumine, et see on rohkem HSE valdkonna spetsialistide teema ja juhi funktsioon on tagada eeskirjade järgimine. Parimaid resultaate näitavad ettevõtted eeldavad aga igalt juhilt enamat ja Ericssonis on selle tähendust hästi mõistetud. Ohutuskultuuris oluliste edasiminekute saavutamiseks tuleb alustada juhtidest!

Eelneva poole aasta jooksul kaasasime enam kui 120 Ericssoni esma- ja kesktasandi juhti ohutusteemalistesse aruteludesse, et suurendada juhtide endi vastutustunnet ning pühendumist teemaga seoses. Töötasime koos kliendiga välja juhtidele mõeldud Ohutuse dialoogikaardi ja viisime läbi arutelud, mis keskendusid näiteks küsimustele:

  • Millised on tulemusliku eestvedamise edutegurid ohutuse valdkonnas ja teie tänane hetkeseis nende osas?
  • Milline on teie organisatsiooni tänane ohutuskultuur ja kuidas seda arendada?
  • Kuidas ennetada järgmiseid tööõnnetusi ja anda töötajatele käitumistmuutvat tagasisidet?

Juhid teadvustasid, mis nende endi eeskujust ja tegevusest tegelikult sõltub. Osalejad leidsid, et on väga suur vahe, mil moel oma töötajatega ohutuse teemadest rääkida, kuidas inimesi kaasata või tagasisidet anda. Samuti nad tunnetasid otseselt läbi analüüsitud õnnetusjuhtumi näidete, kui tähtis on pöörata tähelepanu intsidentidele, kuidas väiksest asjast võib saada tõsise tagajärjega õnnetus, kui sellele mitte õigel ajal tähelepanu pöörata. Veel üheks käegakatsutavaks kasuks nendel seminaridel oli see, et osalejad sõnastasid mitukümmend parendusprojekti ettepanekut ohutu töökeskkonna ja käitumiste tagamiseks. Projekte asutakse ühiselt tehase juhtide toetusel teostama.

„Dialoogikaardi formaat on heaks alternatiiviks loengu vormis koolitusele, kus sageli selgitatakse ohutusnõudeid vaid ühepoolselt. Dialoogi käigus tekib aga arutelu ning osalejad loovad isiklikke seoseid, mis aitab tugevdada ettevõtte ohutuskultuuri“.
Evely Gorobinski, Manager of Work Relations and Competence, Ericsson Eesti AS Tallinna tehas


fetishfemdom.org