Andsime panuse haldusreformi õnnestumisele koolitades ühinemiste kontekstis Eesti omavalitsuse juhte

 

EASi tellimusel viisime läbi 2015.-2016. aastal KOV juhtide arenguprogrammi, mille eesmärgiks oli haldusreformi eel suurendada omavalitsusjuhtide juhtimis- ja koostöövõimekust ning toetada juhte nende asutuste ees seisvate muudatuste kavandamisel.

Osalejad tulid üle Eesti sh oli nende seas suurte linnade linnapead, abilinnapead, aga ka väikevaldade vallavanemad ja volikogu esimehed. 15-päevane programm toetas juhte piirkonna jaoks oluliste valikute tegemisel, terviklikul arengu planeerimisel ning muutuste kavandamisel. Samuti aitas leida uusi võimalusi kohaliku tasandi teenuste säästlikuks ja kvaliteetseks pakkumiseks.

KOV programmis osalejad

Koolituse ühe osana toimus õppereis Taani, kus KOVi juhid tutvusid kolme sealse omavalitsuse  edulugude ja hästitoimivate lahendustega. Samuti oli võimalus osaleda 2-päevases strateegia ja teenuste innovatsiooni töötoas, mida viis läbi Taani ekspert Implement Consulting Group´st.

Arenguprogrammi lõpus kaitsesid osalejad ühte oma asutuses reaalselt koolituse käigus elluviidud/kavandatud muudatusprojekti.

Osalejad pidasid kõige väärtuslikumaks:

  • saadud teadmisi  juhi  rolli selgemast  teadvustamisest, võtmetegevuste läbimõtlemisest ning  julguse ja enesekindluse kasvu vajalike muutuste tegemiseks;
  • uudseid out of box lahendusi teenuste arendamisel (Taani näitel);
  • tekkinud õpivõrgustikku ja sotsiaalset kapitali KOV-de vaheliseks edasiseks koostööks.

Lühikokkuvõttet projektist saab lugeda ka Rahandusministeeriumi Regionaalvaldkonna infolehest.

Samalaadne programm uuele grupile algab november 2016 meie läbiviimisel.

EAS´i logo

 


fetishfemdom.org
Viimased postitused