Eesti keele ja kultuuri tundmise klubid

Mis on eesti keele ja kultuuri tundmise klubi Eestis elavatele vähelõimunud püsielanikele?

Integratsiooni Sihtasutus koostöös ettevõttega Change Partners OÜ on korraldanud perioodil oktoober 2016 kuni september 2017 kaksteist klubi Harjumaal ja Ida-Virumaal. Alates 2017. aasta oktoobrist on alanud uus keeleklubide projekt, mille raames Change Partner OÜ korraldab perioodil detsember 2017 – november 2019 viisteist klubi Tallinnas ja Ida-Virumaal.

Tegemist on ESF projekti „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused“ alategevuse 5.2. „Keeleline ja kultuuriline kümblus“  programmiga „Eesti keele ja kultuuri tundmise klubid“.

Projekti eesmärk on pakkuda keelelist ja kultuurilist kümblust eesti keele ja kultuuri tundmise klubi abil Eestis elavatele eesti keelt emakeelena mittekõnelevatele vähelõimunud inimestele.

Klubi on suunatud inimestele, kelle emakeel ei ole eesti keel ja kes soovivad tunda eesti kultuuri eripära ja traditsioone või ületada keele õppimise raskusi ning leida tuge ja innustust, suhelda keelekeskkonnas eesti keelt emakeelena kõnelevate inimestega. Klubi on koht, kus eesti keele rääkimist, kuulamist ja kirjutamist harjutatakse läbi huvitavate, eluliste ja kultuuriliste tegevuste, saadakse motivatsiooni ja oskusi eesti keele iseseisvaks õppimiseks ning praktiseeritakse õpitut. Klubi ei ole tund ega kursus, vaid on koht sotsiaalseks suhtlemiseks ja tugivõrgustiku tekkeks. Klubi tegevused hõlmavad kontaktkohtumise vormis kultuurisündmuste tutvustust, kultuurisündmuste külastust ja õpitu kinnistamist. Klubi tegevus peab toetama ja innustama osalejaid peale klubitegevuse lõppemist jätkama vajadusel keeleõppega ka iseseisvalt.

Keeleklubi väärtus on eelkõige inimesed, kes:

  • räägivad klubis eesti keeles
  • võtavad aktiivselt osa klubi tegevustest
  • soovivad õppida eesti keelt nii iseseisvalt kui ka klubi tegevuste toel
  • abistavad ja toetavad eesti keele ja kultuuri tundmaõppimises üksteist
  • õpivad tundma Eestimaad
  • tunnevad rõõmu üksteise edusammudest ja ühistest tegevustest

2017/2019 keeleklubidesse on oodatud inimesed, kelle eesti keele oskus on B2 või C1 tasemel (mis on tõendatav riikliku tasemeeksami sooritamise tunnistusega).

Ühe klubi kohtumised toimuvad 6 järjestikusel kuul iga nädal. Kokku toimub 24 kohtumist. Üks kohtumine kestab 4 ak tundi. Lisaks iga kuu toimub üks huvitav ja arendav õppekäik eesti keele täiendamise ja eesti kultuuri tundma õppimise eesmärgil.
Keeleklubil on kaks eestvedajat, kes on oma ala asjatundjad ja kes toetavad ja juhendavad klubilisi kuue kuu vältel. Meie eestvedajate kohta saate lugeda lühitutvustusi Eestvedajate alamlehel.

Eestvedajad ja klubilised peavad klubi blogi ning kajastavad kohtumisi ja õppekäike sissekannetega blogis. Blogi pidamise eesmärk on koondada keeleklubi liikmed ühiselt ja aktiivselt tegutsema ja üksteist toetama ning innustama. Klubilised jagavad oma kogemust ja edastavad huvitavaid sündmusi ja tegemisi, mis õnnestus ja mis mitte. Palun lugege ja kommenteerige meie klubide postitusi.

Registreeri keeleklubisse SIIT


fetishfemdom.org
Viimased postitused