Partnerkonsultant - Prosci Certified Advanced Instructor

Ekke Sööt

Ekke Sööt

Konsultanditöö valdkonnad

  • Erinevate muudatusprojektide kavandamine ja elluviimine
  • Juhtide ja meeskondade arendamine
  • Organisatsioonikultuuri arendamine

ekke@changepartners.ee

Ekke moto konsultandina:

„Organisatsioonide muutumine algab juhtide muutumisest. Muudatuste tulemuslikkust saab  märkimisväärselt tõsta suurendades teadlikku ja süsteemset lähenemist muudatustele igal tasandil.“

Ekke on  viimased 10 aastat tegutsenud juhtimise konsultandina ja töötanud üle 100 organisatsiooniga, aidates kavandada ja ellu viia muudatusi organisatsiooni kultuuris, juurutada uut strateegiat, protsesse ja IT süsteeme.
Konsultandina on end täiendanud USA´s, Inglismaal ja Skandinaaviamaades ja omab Prosci Certified Advanced Instructor ja Change Practitioner sertifikaate.

Haridus: MSc, Oxford Ülikool (magistritöö organisatsiooniliste muutuste juhtimisest)

fetishfemdom.org