Koostööpartner

Heili Sõmer

Konsultanditöö valdkonnad

  • Organisatsiooni strateegiline juhtimine
  • Väärtuspõhise organisatsiooni arendamine
  • Õppiva organisatsiooni kujundamine
  • Juhtide kompetentside hindamine ja arenduse planeerimine
  • Coaching
  • Muudatuste elluviimine 

Heili moto konsultandina:

„Organisatsioonid ei muutu, muutuvad inimesed. Välismaailm peegeldab meie sisemaailma ning suured muutused meie ümber saavad alguse väikestest muutustest meie sees. Julgustan konsultandina juhte arenema ning olema ehtsad. Pole tähtis tingimata teha kõike õigesti, vaid olla loomulik ja tegelikkusega arvestav.“

Heili nõustab kliente strateegia väljatöötamisel ja juurutamisel, organisatsioonikultuuri ja juhtimissüsteemide arendamisel.

Ta on  töötanud Eesti suurimate organisatsioonidega nii era- kui avalikus sektoris. Alustas organisatsioonikonsultandi tööd 2001. aastal. On 2009. aastast Kutsekoja ja Konsultantide Assotsiatsiooni kutsekomisjoni liige. Heili  varasem töökogemus on infotehnoloogia sektorist, kus on töötanud analüütiku, keskastme- ja tippjuhina.

Haridus: Tallinna Tehnikaülikool majandus ja infotehnoloogia

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn