Skip to main content

EESMÄRK

Programmi eesmärgiks on aidata tagada Eesti riigile tugev keskastmejuhtide järelkasv.

 • Mida teevad need juhid paremini, kes suudavad realiseerida oma meeskonna potentsiaali ja saavutada tõelise pühendumise?
 • Kuidas teha juhina õigeid asju, õigel ajal ja õigete vahenditega?
 • Kuidas orienteeruda kiiretes muutustes ning viia ise ellu tulemuslikke muutusi?

Nendele jt küsimustele otsime selles programmis vastuseid.

MIKS OSALEDA?

 • Liidriks olemise tähenduse laiem mõtestamine ja eneseareng juhina
 • Praktikas koheselt rakendatav juhi tööriistakast ja üleilmselt hinnatud arendusvahendid
 • Tehnikad enesejuhtimiseks, meeskonna arendamiseks, muutuste elluviimiseks ja tulemuslikuks kommunikatsiooniks
 • Õppimine oma valdkonna tippkoolitajatelt ja juhikogemusega praktikutelt
 • Koostöövõrgustik juhtimisalaste küsimuste arutamiseks

KELLELE?

Programm on mõeldud avaliku teenistuse esmatasandi juhtidele (ministeeriumid, ametid, inspektsioonid,  põhiseaduslikud institutsioonid, riigi ametiasutuste hallatavad asutused ning muud valitsusasutused). Osalema on oodatud ka need töötajad, kellel pole formaalselt määratletud alluvaid, kuid kes igapäevaselt juhivad meeskondade tööd või keda nende organisatsioon näeb tulevikus keskastmejuhina.

Aastatel 2021-2023 osaleb programmis kokku 150 juhti. Kaks esimest gruppi alustasid kevadel 2021, kaks gruppi sügisel 2021 ja 2 gruppi alustavad sügisel 2022.

Mida eelmiste aastate KESTA programmis osalenud ütlevad


VALIKMOODULID

I moodul - Kaasaegne ja tulevikku vaatav juht avalikus sektoris

1+1+1 PÄEVA - TEA DANILOV, EKKE & MATI SÖÖT

PRAKTIKUD: KESTA VILISTLASED

 • Millised on tänased olulised suundumused riigivalitsemises ja mil moel nende väljakutsetega edukamalt toime tulla?
 • Millised on tänapäeva mõistes edukad juhid? Millised on kesktasandi juhi rollis õnnestumiseks vajalikud hoiakud-väärtused, ajakasutus ja põhiülesanded? 
 • Milline on minu kui juhi juhtimisoskuste hetketase, tugevused ja arenguvajadused? 

Mooduli uuendusliku metoodikana kasutame maailmas hinnatud Leadership Pipeline kontseptsiooni juhtide arendamisel ja loome selguse milles seisneb muutus esmajuhilt keskastmejuhi rolli astumisel ja kuidas seda muutust läbida.

II moodul - Juht kui hea enesejuht ja arendaja
 • 1+1+1 PÄEVA - MATI SÖÖT, MERIKE MITT

  PRAKTIK: MERILIN TRUUVÄÄRT VÕI HELELYN TAMMSAAR

  • Milles seisneb käitumisefektiivsus ja kuidas mõjutab juhitööd? Milline on minu loomuomane käitumisstiil ja kuidas selle tundmine aitab suurendada efektiivsust enese- ja teiste juhtimisel
  • Millised on minu võtted ajajuhtimisel ja stressiga toimetulekuks?

  Mooduli uuendusliku metoodikana kasutame DiSC® Workplace profiile juhi käitumisstiili analüüsiks.

III moodul - Juht kui valdkonna kujundaja ja uuenduste elluviija

1+1+1 PÄEVA - MARKO RILLO, EKKE SÖÖT

PRAKTIK: AIVO ADAMSON

 • Kuidas oma tiimis suurt sihti igapäevatööks lahti tõlkida? Kuidas kiirendada strateegia loomist ja jõuda otsusteni olukorras, kus trend on etteennustamatu? 
 • Millised on minu võtmetegevused muudatuste kavandamisel ja elluviimisel ning kuidas saavutada muutuse omaksvõtt meeskonnas?

Moodulis tutvustame Prosci® muudatuste juhtimise parimal praktikal baseeruvaid tööriistu ja uuringutulemusi.

IV moodul - Juht kui inimeste ja meeskonna arendaja
 • 1+1+1 PÄEVA - ÜLLE PIND, IVAR LUKK

  • Mismoodi luua ja juhtida edukalt koostoimivat meeskonda ning realiseerida oma tiimi peidetud potentsiaalid, arendada ja hoida talenti?
  • Kuidas rakendada coachingu- ja arendava juhtimise tehnikaid juhitöös oma meeskonnaga?

  Mooduli raames analüüsime osalejate saadud kogemust juhi varjuna ning avame coachingul baseeruva juhtimise võimaluste maailma.

V moodul - Juht kui valdkonna esindaja, läbirääkija, mõjutaja ja eestkõneleja

1+1 PÄEVA - RAGNAR SIIL, TOOMAS ROOLAID

PRAKTIK: MARIS JESSE

 • Kuidas efektiivse kommunikatsiooni abil saavutada oma eesmärgid? Mis aitab  oma ideid parimal moel kuulajateni viia?
 • Kuidas suurendada tulemuslikkust ja veenvust avalikkuse ees argumenteerimisel?

Mooduli raames lahendame päriselulisi kaasuseid ja praktiseerime kommunikatsiooni arendamise tehnikaid.

VI moodul - Muudatusprojektide kavandamine, asutuste külastus ja lõpuseminar

1+1+1 PÄEVA - EKKE & MATI SÖÖT

PRAKTIKUD: TOOMAS TAMSAR & KÜLASTATAVA ASUTUSE JUHID

 • Mooduli raames saab iga osaleja võimaluse kavandada ja teistele esitada ühe muudatusprojekti oma asutuses/meeskonnas. Samuti külastame innovaatilise juhtimiskultuuriga ettevõtet.

TOETAVAD TEGEVUSED

Isiklik areng juhina
 • Juhtimiskompetentside enesehindamine
 • Erinevad juhi analüüsivahendid: DiSC käitumisprofiil ja Leadership Pipeline mudel
 • Individuaalse arengu eesmärgistamine
Õpitu rakendamine ja kogemuste vahetus
 • Muudatusprojektide kavandamine kaasates oma juhti ja meeskonda
 • Juhi tööriistade rakendamine
 • Juhtimissimulatsioonid
 • Grupicoachingud
 • Kolleegilt õppimine
Õppimine praktikutelt
 • Töövarjuks olemine ühele juhile
 • Uuendusliku juhtimisega asutuse külastus
 • Juhist praktiku sessioonid

PROGRAMMI AJAKAVA

V KOOLITUSGRUPP 

Aeg

Moodulid

   

15.-16.09 ja 29.09

I moodul

13.10, 31.10 ja 17.11

II moodul

12.01.23, 01.02.23 ja 21.02.23

III moodul

09.03.23, 23.03.23 ja 05.04.23

IV moodul

19.04.23 ja 03.05.23

V moodul

17.05.23, 1.06.23 ja 07.06.23

VI moodul

   

VI KOOLITUSGRUPP

Aeg

Moodulid
   

22.-23.09 ja 06.10

I moodul

20.10, 10.11 ja 24.11

II moodul

19.01.23, 8.02.23 ja 22.02.23

III moodul

16.03.23, 30.03.23 ja 13.04.23

IV moodul

20.04.23 ja 04.05.23

V moodul

25.05.23, 02.06.23 ja 08.06.23

VI moodul

 

 

OSALEMISINFO

Koolituspäevade kestus: Täispikad koolituspäevad (8 ak t) kestavad 09.45 - 17.00. Sügisel 2022 viiakse koolitus läbi kombineeritud õppena, osad koolituspäevad klassiruumis ja osad virtuaalselt Zoom keskkonnas. 

Toimumiskoht: virtuaalselt Zoomis või Tallinnas Hotell Centennial seminariruumis (Endla 15). I mooduli 2 esimest päeva toimuvad Pärnus (ööbimisega sessioon).

Programmi saab kandideerida läbi riigitöötaja iseteenindusportaali 31. maini:

Ekke Sööt

Koolitajad

Ekke on juhtinud viimase 10 aasta jooksul mitmeid kümneid mahukaid juhtide arenguprogramme, vastutanud sisulise terviklikkuse ja koolitajate meeskonna toimimise eest, sh erinevad riigihanked omavalitsusjuhtide juhtidele, haridusjuhtidele, avaliku teenistuste juhtidele.

Krista Haak

Krista Haak on pikaajalise kogemusega haridusjuht, kes lisaks erinevate õppekavade väljatöötamisele ja rakendamisele on aktiivselt osalenud koolituste modereerimisel ja läbiviimisel organisatsioonikäitumise ja juhtimise teemadel. Krista on kogenud praktik avaliku halduse ja sisejulgeoleku valdkonnas, osaledes muuhulgas erinevates rahvusvahelistes koostööprojektides valdkonna eksperdi, moderaatori ja projektijuhina.

Mati Sööt

Matil on enam kui 25-aastane kogemus inimressursi juhtimise, organisatsiooni psühholoogia ja muutuste juhtimise valdkondades. Ta on olnud Riigikantselei tellimusel avaliku teenistuse tippjuhtide järelkasvu coach ja koolitaja. Viimasel viiel aastal on koolitanud üle 500 avaliku teenistuse asutuste ja omavalitsusjuhi ning üle 500 haridusjuhi. 

Tea Danilov

Tea on lõpetanud Tartu Ülikooli majandusmagistri kraadiga, spetsialiseerumisega ökonomeetriale ja majandusteooriale. Ta on töötanud alates 2017. a. Arenguseire keskuse juhatajana, enne seda 2 aastat Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuses ettevõtluse ja ekspordi keskuse direktorina ning 15 aastat Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis siseturuosakonna ja majandusarengu osakonna juhatajana.

Marko Rillo

Pikaajalise kogemusega innovatsiooni ja strateegia ​nõustaja, teostanud projekte enam kui 20 riigis. Strateegilise juhtimise doktorikraad (Dr.Sc.) University of St.Gallen. On mitmel eelneval aastal olnud Rahandusministeeriumi tellitud KESTA ja KAJA programmi üks koolitajatest

Ivar Lukk

Ivar on üle 25 aasta juhtinud suuri ja väikseid ettevõtteid telekommunikatsiooni, panganduse, tootmise, kaubanduse, kinnisvaraarenduse ja infotehnoloogia valdkondades. Viimasel 10 aastal on Ivar igapäevaselt tegelenud juhtide arendamisega, nii tippjuhi kui koolitaja/coachina, nõustades ja koolitades paljusid juhte strateegia ja eestvedamise teemadel. 

Ülle Pind

Ülle Pind on Swedbank AS personalidirektor alates 2015.a. Personalitöö on tema kutsumuseks juba üle 20 aasta ja seda vaimustavat kutsumust järgides on  tema huvitavad tööaastad olnud seotud Ericsson Eesti, Elcoteq Tallinna ja Stora Enso Baltikumi personalijuhtimisega. 

Ekke Sööt

Üle 10-aastane kogemus koolitaja ja juhtimise konsultandina. Töötanud ligi 100 era- ja avaliku sektori asutusega, aidates kavandada ja ellu viia organisatsioonilisi muudatusi kultuuri, strateegia, juhtimise ja koostöö arendamisel. Ekke on läbi viinud üle 150 päeva muudatuste juhtimise koolitusi juhtidele, sh paljudes avaliku sektori asutustes.

Ragnar Siil

Ragnar on Avaliku Esinemise Akadeemia asutaja ja pikaajalise kogemusega esinemise- ja kommunikatsioonioskuste koolitaja, strateegiakonsultant ja meeskonnatöö nõustaja. Ta on individuaalne ja võistkondlik Eesti meister väitluses.

Toomas Roolaid

Toomas on Avaliku Esinemise Akadeemia asutaja ja nõustaja. Ta on koolitaja, professionaalse moderaatori ja ettevõtjana esinenud kogu oma tööelu jooksul. Toomas omab pikaajalist võistlusväitleja kogemust (Eesti Meister 2000.a). 

Merike Mitt

Merike on tegelenud nii juhtide kui erinevate meeskondade arendamisega üle 18 aasta. Lisaks koolitajatööle tegeleb haridusasutuste väärtusnõustaja ja coachina. Omab väljaõpet nii suhtlemistreeneri kui NLP Practitioneri ja coachina Erickson College Internationali juures.


Koolitust viiakse läbi ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020 prioriteetse suuna "Haldusvõimekus" programmi "Inimressursi koolitus ja arendamine" raames ning rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist ning riigieelarvest omafinantseerimiseks ettenähtud vahenditest.

Kontaktisik programmi elluviimisel:

Heli Allika

heli@changepartners.ee

+37253403832

Change Partners OÜ

Woldemar Mayeri Ärimaja
Paldiski mnt 29, B-korpus, 6. korrus
Tallinn, Eesti 10612

Kontakt

E-maili aadress
Field is required!
Field is required!
Nimi
Field is required!
Field is required!
Sinu kiri
Field is required!
Field is required!