20-22.04 – Prosci® muudatuste juhtimise sertifitseerimine (virtuaalne)

Prosci® muudatuste juhtimise sertifitseerimisprogramm

Teisipäev, 20.04
 • Miks on muudatuste juhtimist vaja?
 • Tõhusa muudatuste juhtimise ROI
 • Prosci ADKAR mudel
 • Muudatuse 7 kontseptsiooni
 • Muudatuseks ettevalmistumine: muudatuseks valmisoleku hindamine
Kolmapäev, 21.04
 • Muudatuseks ettevalmistumine: meeskonna loomine ja sponsorite hindamine
 • Muudatuste juhtimine: kommunikatsiooniplaani ja sponsorite tegevuskava koostamine
 • Valitud projektide esitlused
Neljapäev, 22.04
 • Muudatuste juhtimine: coachingu-, koolitus ja vastupanu maandamise plaani koostamine
 • Muudatuse kinnistamine
 • Eksam ja lõpetamine
Mida sisaldab?
 • Kolmepäevane virtuaalne koolitusprogramm Prosci® Advanced Instructor’i läbiviimisel​
 • Prosci Change Practitioner individuaalne kasutajalitsents Prosci metoodikate rakendamiseks oma organisatsioonis​
 • Osalejamaterjal ning Prosci muudatuste juhtimise töövahendid (koguväärtuses üle 1000 euro)​
 • Aastane ligipääs veebipõhisele regulaarselt täiustuvale tööriistapangale
 • Practitioner eToolkit (aastamaks 400 eur)​
 • Prosci 2020. a muudatuste juhtimise uuringu raport (350 lk)​
Registration work in progress... please wait.
Täname registreerumast!

Change Partners OÜ

Woldemar Mayeri Ärimaja
Paldiski mnt 29, B-korpus, 6. korrus
Tallinn, Eesti 10612

Kontakt

Field is required!
Field is required!
Field is required!

Sul on käsil oluline muudatus?

Tee lühiaudit, et vaadata kuidas sinu organisatsiooni muudatus vastab üleilmsest uuringust välja tulnud 5-le edutegurile.

Muudatuse juhtimise lühiaudit põhineb 5 peamisel eduteguril, mis tulid esile üleilmses Prosci muudatuste juhtimise parima praktika uuringus.

Et teada saada, kuidas teie kavandataval või käimasoleval muudatusprojektil läheb võrdluses üleilmse parima praktikaga, palume hinnata seda allolevate faktorite osas 5-palli skaalal:

1: üldse ei nõustu; 2: ei nõustu; 3: nii ja naa; 4: nõustun; 5: nõustun täielikult.

1. Muudatusel on tippjuhist sponsor*, kes osaleb aktiivselt, kommunikeerib selgelt visiooni ja toetab töötajaid muudatuse vältel.
1 2 3 4 5

*Sponsor tähendab projekti tippjuhist muudatuse omanikku, algatajat, eestvedajat, kes tagab projektile vajaliku prioriteetsuse, toetuse ja ressursid.

2. Muudatuse juhtimiseks kasutatakse struktureeritud lähenemisviisi (nt ADKAR või Agile) ja on loodud ühtne plaan.
1 2 3 4 5
3. Muudatuse jaoks on loodud kommunikatsiooniplaan, muudatusvajadust ja kasusid töötajatele on selgelt kommunikeeritud, toimib kahesuunaline ja regulaarne suhtlus.
1 2 3 4 5
4. Muudatuse juhtimiseks on olemas piisavad ressursid kavandamisest elluviimiseni (aeg, õige ettevalmistusega inimesed, raha).
1 2 3 4 5
5. Muudatusest mõjutatud sihtgruppe on kaasatud, koolitatud ja on loodud mõõdikud muudatuse omaksvõtu saavutamiseks.
1 2 3 4 5

Saite 0 punkti 25-st võimalikust.

Millised on teie edasised võimalused muudatusvalmiduse suurendamiseks, saab huvi korral lähemalt teada meie konsultandilt.

Registreeri huvi 30 minutiseks tasuta konsultatsiooniks.

Jäta allolevasse lahtrisse oma e-mail ja lepime peatselt sobiva aja.

Täname! Võtame peatselt teiega ühendust.