Oleme EAS´i valitud partner mentorteenuse pakkumisel Ettevõtte arenguprogrammi raames

Mentorteenuse projekti teostavad EAS koostöös Change Partners’i ja FCG Invicta’ga. Oleme mentoriks 2016. aastal kuni 40-le kasvuambitsiooniga tootmis- ja IKT sektori ettevõttele.

Projekt sai esile kutsutud, et toetada ettevõtete juhte terviklike arenguplaani loomisel ja elluviimise kavandamisel. Täna jääb paljude ettevõtete tegutsemishorisont lühikeseks, pole piisavalt aega tegeleda tuleviku edu kavandamisega või töötada välja terviklikke arenguplaane. Sageli on juhid oma väljakutsetega ettevõtte arendamisel üksi. Mentorlusteenus aitab seda kitsaskohta lahendada, kus parima tulemuse saavutamiseks avatakse potentsiaal mitte läbi õpetamise, vaid õppida aitamise kaudu.

Mida programmis osalejad saavad:

  • Suurem selgus ettevõtte arengueesmärkides ja -ressurssides, vajalikus fookuses, alternatiivides;
  • Arenguplatvorm ja uued ideed ettevõtte kasvuks, tooteinnovatsiooniks, ekspordivõimekuse suurendamiseks;
  • Paindlik arengutugi kogenud mentor-coachilt – õiged küsimused, tagasiside ja praktiliste kogemuste jagamine tervikliku arenguplaani koostamiseks;
  • Suurem tõenäosus, et arenguplaan valmis saab ja ellu viiakse – teadvustatud tegevuste ja juhtivtöötajate kaasamise kaudu kindlustatakse  kõrgem eduprotsent arenguplaani elluviimisel.

EAS´i logo

 

 


fetishfemdom.org
Viimased postitused