Prosci® asepresident Mark Dorsett külastas Eestit

 

31. jaanuaril korraldas Change Partners muudatuste juhtimise seminari, kus osales üle 50 juhi erinevatest organisatsioonidest. Peaesinejaks oli Prosci asepresident Mark Dorsett, kes rääkis sellest, kuidas üha kiiremini muutuvas maailmas muudatusi edukalt juhtida. Lisaks tutvustas Ekke Sööt esmakordselt Eestis meie poolt läbi viidud muudatuste juhtimise uuringu tulemusi.

 

 

Uuringust tuli välja mitu mõtlemapanevat asjaolu:

  • Kõigest veerand organisatsioonidest saavutab juhtide hinnangul oma muudatusprojektidega piisaval määral soovitud tulemusi. Eksisteerib selge vajadus suurendada muudatuste edukust, et saavutada projekti eesmärke, vähendada raiskamist ja riske.
  • Vaid 17% vastanutest peab tänast juhtide ettevalmistust muudatuste elluviimiseks piisavaks. Juhid vajavad täiendavaid teadmisi ja oskusi, kuidas muudatusi tõhusamalt juhtida.
  • 83% organisatsioonidest puudub kokkulepitud lähenemine muudatuste juhtimisele või kasutab terviklikku lähenemisviisi vaid üksikutes projektides. Eksisteerib selge vajadus süsteemse ja tervikliku muudatuste juhtimise metoodika kasutuselevõtuks.

Üleilmne parim praktika näitab, et organisatsiooni kasud suurenevad märgatavalt, mida süsteemsem on muudatuste käsitus ja mida teadlikum on organisatsiooni lähenemine.

 

 

Mark Dorsett kohtus siin viibitud aja jooksul mitmete ettevõtete juhtidega ning osales Eesti esimeses muudatuste juhtimise sertimisprogrammis, mille käigus 9 inimest omandasid Prosci muudatuste juhtimise sertifikaadi.

Järgmine muudatuste juhtimise sertimisprogramm toimub 9.-11.05 Tallinnas.

 


fetishfemdom.org