Prosci® muudatuste juhtimise parima praktika töötuba

Millised on kasud, kui saavutad oma organisatsioonis toimuvate muudatustega kiiremaid ja paremaid tulemusi? Mis kasu annaks metoodika, mis võimaldaks toime tulla üha rohkemate muudatustega?

Päevase töötoa eesmärk on tutvustada osalejatele süsteemset käsitlust muudatuste juhtimisest ning anda mitmed üleilmsele parimale praktikale tuginevad tööriistad, mille abil tõsta muudatuste tulemuslikkust.

Väärtus osalejale

Võimalus õppida 6000 organisatsiooni kogemustest ja tutvuda maailmas tunnustatud Prosci® muudatuste juhtimise metoodikatega.

  • Juhid
  • Muudatuste eestvedajad
  • HR-juhid ja spetsialistid
  • Arendus- ja kvaliteedijuhid
  • Projektijuhid- ja meeskonnaliikmed
  • Sisekoolitajad- ja konsultandid

Kuidas suurendada oma organisatsioonis läbiviidavate muudatuste edu?
• Õppimine mitmetuhande organisatsiooni parimast praktikast, hindamisvahend juhile muudatusprojekti võtmetegurite analüüsiks

Kuidas mõista muudatuse mõju sihtgruppidele ja valida sellest tulenevalt õige muudatusstrateegia?
• Juhi töövahend muudatuse mõjude analüüsiks

Kuidas juhtida muudatusi oma meeskonnas ja saavutada nende omaksvõtt?
• Prosci ADKAR® mudel ja hindamisvahend juhile individuaalse muudatuse 5 sammu toetamiseks

Millised sammud on vajalikud muudatuse terviklikuks planeerimiseks ja elluviimiseks?
• Prosci 3-faasiline muudatuste mudel ja näited selle rakendamisest

Avalik muudatuste juhtimise parima praktika töötuba

  • Koht: Tallinn, L’Ermitage (Toompuiestee 19)
  • Aeg: Kuupäev selgub peatselt
  • Hind: 490 €+ KM

Registreeri

Tutvu Eesti esimese muudatuste juhtimise alase uuringu tulemustega

  • 110 vastajat nii era kui ka avalikust sektorist

Lae alla

fetishfemdom.org