Prosci® muudatuste juhtimise sertimisprogramm

Maailmas kõige laialdasemalt aktsepteeritud muudatuste juhtimise kvalifikatsiooni pakkuv kursus, mille on läbinud ligi 75 000 inimest enam kui 3500-st organisatsioonist. Viime läbi nii avatud kursusena kui ka sisekoolitusena teie organisatsioonis.

Kasu osalejale

 • Mõtestada enda jaoks lahti muudatuste juhtimise olemus – kuidas reaalselt saavutada muudatusega soovitud tulemus?
 • Õppida 6000 organisatsiooni kogemustest – mis on see, mis aitab tagada suuremat edu oma muudatusprojektide elluviimisel
 • Saada teadmispagas ülemaailmselt tunnustatud Prosci® muudatuste juhtimise metoodikatest ja kuidas rakendada neid lahendusi oma organisatsioonis
 • Järele proovida Prosci praktilisi tööriistu mõne oma organisatsiooni käimasoleva muutuse peal
 • Omandada Prosci metoodikate kasutuslitsents ja -õigused
 • Juhid
 • Muudatuste eestvedajad
 • HR-juhid ja spetsialistid
 • Arendus- ja kvaliteedijuhid
 • Projektijuhid- ja meeskonnaliikmed
 • Sisekoolitajad- ja konsultandid
 • Kolmepäevane koolitusprogramm Prosci® Advanced Instructor’i läbiviimisel
 • Prosci Change Practitioner individuaalne kasutajalitsents Prosci metoodikate rakendamiseks oma organisatsioonis
 • Osalejamaterjal ning Prosci muudatuste juhtimise töövahendid (koguväärtuses üle 1000 euro)
 • Aastane ligipääs veebipõhisele regulaarselt täiustuvale tööriistapangale Practitioner eToolkit
 • Prosci 2018. a muudatuste juhtimise uuringu raport (350 lk)
 • Tagasiside oma muudatusprojekti plaanile
 • Söögikorrad

1 päev

 • Kuidas suurendada organisatsiooni edu tulemusliku muudatuste juhtimisega?
 • Mil moel saavutada töötajate pühendumine muudatustele ja läbi selle jõuda organisatsioonilise tervikmõjuni? ADKAR mudel
 • Kuidas arvestada teadlikumalt muudatuste psühholoogiliste teguritega?
 • Millised on võtmetegevused muudatuste kavandamise faasis?

2 päev

 • Kuidas luua tugev muudatusprojekti meeskond?
 • Milles seisnevad muudatuste sponsori roll, esmatähtsad ülesanded ja valmidus?
 • Mismoodi muudatust toetavat kommunikatsiooni kavandada ja läbi viia?
 • Milline on minu praeguse muudatusprojekti teostusplaan ja kuidas kavatsen suurendada selle elluviimise edukust? Esitlused ja tagasiside

3 päev

 • Mis tagab tulemuslikkuse muutuste elluviimisel ning kuidas ületada tekkivat vastupanu?
 • Mil viisil kindlustada muudatuste rakendumine ja mõõta nende resultatiivsust?
 • Kuidas õpitut edaspidi rakendada ja vajadusel edasi arendada?

Muudatuste juhtimise sertimisprogramm

 • Koht: Tallinn, BCS Koolituskeskus (Aia 7)
 • Aeg: 28-30.10-2020

Registreeri

Tutvu Eesti esimese muudatuste juhtimise alase uuringu tulemustega

 • 110 vastajat nii era kui ka avalikust sektorist

Lae alla

fetishfemdom.org