Prosci® maailma muudatuste juhtimise tipp-praktika nüüdsest Eestis

Jagame teiega rõõmustavat uudist – oleme selle aasta sügisest USA ettevõtte Prosci litsentseeritud partner Baltimaades. Prosci on välja töötanud maailmas täna enim kasutust leidvad muudatuste juhtimise arendusvahendid ja koolitus- ning konsultatsioonilahendused. Nad on 20 aastat uurinud muudatuste juhtimist, teinud selle aja jooksul koostööd enam kui 3500 organisatsiooniga sh 80% Fortune 100 ettevõtetega. Täna tegutseb firma partnerite võrgustik 45 riigis üle maailma.

Mis kasu Eesti organisatsioonid sellest saavad?

Prosci partneriks olemine:

  • annab meie klientidele ligipääsu kõige värskemale teaduspõhisele oskusteabele, mis maailmas on sel teemal olemas
  • teeb eesti keeles kättesaadavaks mitmed enimkasutatud muudatuste elluviimist toetavad hindamis- ja  arendusvahendid
  • laseb meil siduda Eesti ettevõtete muudatuste juhtimise laiema, kogu maailma praktikaga

Prosci eesmärgiks on erinevate praktiliste arenduslahenduste kaudu organisatsioonide endi võimekuse kasvatamine ehk parima praktika edasiandmine oma klientidele.

Mida Prosci pakub?
Prosci lähenemine muudatustele on rakenduslik – mitu aastakümmet on uuritud paljudes organisatsioonides, mis tagab muutustes edu ja mis mitte. Saadud teadmine on võetud aluseks erinevate arendusvahendite loomisel ja viidud seejärel koheselt praktikasse. Ettevõtetes kasutamise kogemus on aidanud omakorda neid metoodikaid pidevalt edasi arendada.

  • Prosci konsultatsioonilahendused on suunatud muutumisvalmiduse kasvatamisele ja tervikliku süsteemi ja metoodikate loomisele organisatsioonis muutuste juhtimiseks. Neid omakorda toetavad erinevad litsentseeritavad tööriistad ja online rakendused.
  • Prosci rollipõhised koolituslahendused on suunatud organisatsiooni eri tasanditele – tippjuhid, esma- ja keskjuhid, muudatusprojektide juhid ja meeskond ning töötajad. Eesmärk on, et igal tasandil tekiks arusaamine oma rollist muutuste kontekstis ning suutlikkus muudatust teostada.

Järgmise aasta alguses alustame Prosci® Muudatuste juhtimise sertimisprogrammiga, mis annab teadmised, oskused ja vahendid, kuidas muudatusi teadlikumalt juhtida.

Käesoleva aasta lõpuks viime läbi laiapõhjalise muudatuste juhtimise alase uuringu Eesti organisatsioonide seas, mille tulemusena saame võrrelda Eesti praktikat üleilmsete trendidega. Uuringu kokkuvõtet esitleme 31. jaanuaril toimuval muudatuste juhtimise seminaril, kuhu tuleb oma kogemusest rääkima ka USA Prosci asepresident Mark Dorsett.

Tutvu Prosci lahendustega lähemalt SIIT

 

Üha edukamaid muutusi soovides,
Change Partners meeskond

 


fetishfemdom.org