Online arendusvahendid ja tööriistad

Prosci laialdaselt testitud tööriistad ja arendusvahendid aitavad suurendada teie muudatusprojektide tulemuslikkust, paremini juhtida muudatusprotsessi, hinnata projekti hetkeseisu võrdluses parima praktikaga, visualiseerida tulemusi ja palju muud.

Mõned näited populaarsetest tööriistadest:

  • Practitioner eToolkit – detailne juhend ja tööriistad muudatuste juhile organisatsiooniliste muudatuste kavandamiseks ja elluviimiseks
  • ECM Roadmap toolkit – detailne juhend ja tööriistad organisatsiooniülese muudatuste juhtimise metoodika rakendamiseks
  • Manager toolkit – juhendmaterjal ja tööriistad juhile oma meeskonnas muudatuste teostamiseks
  • Muudatuste tulemuskaart – abivahend edu kriteeriumite väljaselgitamiseks ja paremaks jälgimiseks
  • PCT Analyzer – projekti „tervise“ hindamiseks ja juhtimiseks
  • eBest Practices Audit – projektide vastavusse viimiseks muudatuste juhtimise parimate praktikatega
  • ADKAR Dashboard – töötajate individuaalsete muutuste jälgimiseks ja  suunamiseks

Soovid arendusvahenditest rohkem teada saada?

fetishfemdom.org