Koolitused

Prosci rollipõhised koolituslahendused on suunatud organisatsiooni eri tasanditele ja eesmärk on, et igal tasandil tekiks arusaamine oma rollist muutuste kontekstis ning suutlikkus muudatust teostada

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn