Avalikud koolitused

Organisatsioonisisesed koolitused

Prosci rollipõhised koolituslahendused on suunatud organisatsiooni eri tasanditele ja eesmärk on, et igal tasandil tekiks arusaamine oma rollist muutuste kontekstis ning suutlikkus muudatust teostada

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn