JELD-WEN Eesti juhtide arendusprogramm

Kliendivajadus

JELD-WEN Europe on Euroopa turul juhtiv uksetarnija. Nende täistootevalikus on standarduksi, kõrgekvaliteedilisi eksklusiivuksi, samuti kliendi näpunäidete järgi ja eriprojektide tarvis valmistatud uksi.Läbi keskastmejuhtide kompetentsimudeli ja arendusprogrammi väljatöötamise tõhustada ametiasutuste strateegiliste eesmärkide täitmist, parandada haldussuutlikkust ja keskastmejuhtide juhtimisvõimekust avalikus teenistuses. Eesmärgiks oli saavutada tehase kasvueesmärgid läbi parema juhtimisvõime ning sünergilise tegutsemise keskastmejuhtide tasandil.

Mis me tegime

Viisime läbi kesk- ja tippjuhtide arendusprogrammi 24 juhile kahes grupis (12 päeva). Teemadeks oli enesejuhtimine ja juhiressursside teadvustamine, isiklik efektiivsus ja projektijuhtimine, tulemusliku koostöö ja meeskonnajuhtimine ning muudatuste juhtimine. Iga mooduli vahel tuli õpitud töövahendeid katsetada ning projekti lõpptulemusena viis iga osaleja ellu ühe vabalt valitud muudatusprojekti tehases, nt. seoses praagi % vähendamisega tootmises, protsesside parendamisega või tarnekindluse saavutamisega. Tulemuste hindamisse oli kaasatud ka juhtkond, kes eraldas vajalikud ressursid. Seetõttu  olid osalejad hästi motiveeritud programmis osalema ja õpitut rakendama ning ka tippjuhid võtsid vastutuse programmi eesmärkide eest, mis tagas edu.

Tulemused

  • juhtimissuutlikkuse ning selle tulemusena firma oluliste näitajate kasv;
  • projekti tulemusena juurutasid osalejad poole aasta jooksul oma tootmisorganisatsioonis 17 muudatusprojekti, mis leidis suure kõlapinna ka kontserni juhtkonnas.

Mida projektis osalejad ütlevad

“Sain teada kui erinevad on inimesed, nende vajadused ja väärtused. Juht on hea ehk paneb meeskonna toimima siis, kui ta oskab läheneda ja saada aru igast liikmest.”

Nimetu kujundus (56)
fetishfemdom.org