Tallinna Linnakantselei Finantsteenistus, Teenusekeskse organisatsiooni kujundamise konsultatsiooniprojekt

Teenistuse tegevuse eesmärk on tagada linna tõhus ja jätkusuutlik finantshaldus ja linna majandustegevuse vastavus õigusaktidele ning osutada kvaliteetseid finantsteenuseid linna asutustele ja linna valitseva mõju all olevatele äriühingutele, sihtasutustele ning mittetulundusühingutele.

Eesmärk

Finantsteenistuse strateegia väljatöötamine ja aluste loomine finantsteenistusest teenusekeskse organisatsiooni kujundamiseks.

Mida me tegime

Aitasime luua mudeli põhiprotsesside kirjeldamiseks ja analüüsiks teenistuse siseselt. Kirjeldasime teeninduskeskse organisatsiooni toimimispõhimõtted ja töötasime koos juhtkonnaga välja organisatsiooni väärtused. Aitasime kommunikeerida välja töötatud väärtused ning toimimispõhimõtted töötajateni, saavutada vajalik arusaam ja toetus.

Tulemused:

  • uue teeninduskeskse organisatsiooni strateegia ja väärtused, mis viidi edukalt kõigi töötajateni;
  • organisatsiooni juhtimissuutlikkuse ja juhtmeeskonna sünergia kasv.
fetishfemdom.org