Uus IT-süsteem Tallinna Linnavalitsuses

Kliendivajadus

Tallinna linn arendab uut IT-süsteemi linna oluliste otsuste seadusloomeprotsesside täiustamiseks. Uus süsteem peaks asendama vana IT-tarkvara, suurendama tõhusust, läbipaistvust ja kaasatust. Ehkki tehniline lahendus telliti hangetes, tuli selle rakendamist kõigis ametites vastuvõtmiseks toetada.​

Mis me tegime

Projekti meeskonna töötoad ja juhendamine projekti rakendusplaani koostamiseks, juhtimiskavade muutmiseks ja rollide määratlemiseks​. Pakuti projektimeeskonnale ühist raamistikku ja tööriistu muudatuse projekti kavandamiseks ja elluviimiseks. ​Täiendatud tipp- ja keskastmejuhtide muudatuste juhtimise oskused 1-päevases õpitoas.

Tulemused

Paremad muudatuste juhtimise oskused ja asutusesisesed võimalused projekti edukaks juhtimiseks.  Aitasime integreerida muudatuste juhtimise tegevusi projekti kavasse ja määratleda saavutatavad kriitilised vahe-eesmärgid.

fetishfemdom.org