Juhtide arendamine

Eestvedamine

Eestvedamine on kõige olulisem faktor, mis mõjutab organisatsiooni edu tulemuslikkuse kasvatamisel. Üha keerukam majanduskeskkond ja kiiremad otsused seavad kasvavaid nõudmisi juhtidele igal tasandil – efektiivsuse tõstmisel, uuenduste elluviimisel, käibe ja kasumlikkuse suurendamisel. Need ongi ühed peamised põhjused, miks juhtide arendamisega teadlikult tegeleda.

Meie juhtide arenguprogrammid on saanud osalejatelt kõrge tagasiside tänu praktilisele lähenemisele, kus osalejad ei teadvusta ainult MIDA teha, vaid ka KUIDAS reaalselt õpitut praktikas kasutada. Võimaldame osalejatel endil aktiivselt koolitusprotsessi sekkuda, lülitada sellesse enda jaoks hetkel aktuaalseid teemasid ja saada seeläbi oma töö jaoks reaalseid lahendusi.

Küsimused, millele mõelda  oma organisatsiooni juhtide arendamise eesmärgistamisel:

 • Kas meil on õiged juhid kõikidel võtmepositsioonidel?
 • Kui tulemuslik on juhtide omavaheline koostöö kõigil tasanditel?
 • Kas meie juhid juurutavad muudatusi efektiivselt?
 • Kas meie juhid on keskendunud tulemustele orienteeritud kultuuri arendamisele?
 • Kas meie juhid loovad inspireeriva keskkonna, kus meie inimesed saavad areneda?
 • Kas meie juhid on piisavalt pühendunud kliendi ootuste mõistmisele ja täitmisele?

Coaching

Pole olemas juhtimisprobleeme, mida ei saaks piisaval hulgal õigel viisil esitatud küsimuste kaudu lahendada. Kogenud coachist on palju abi, kui eesmärgiks on liikuda oma oluliste valikute ja tegevustega edasi, saavutada suurem selgus ning tulemuslikkus. Coachingu sessioonides aitame kaardistada konkreetse valdkonna arengueesmärgi(d), olemasoleva seisu, võimalused edasiseks arenguks ja sõnastada konkreetne tegevusplaan.

Meie coachid on läbinud põhjaliku väljaõppe ICF (International Coaching Federation) tunnustatud programmis Taani Master coachi käe all.

Coachingu kasutamine on tark investeering – coachingus osalenud juhtide ROI uuringud on näidanud, et coachingule tehtav investeering toob keskmiselt 5-7 korda rohkem rahas tagasi!

Küsi endalt:

 • Mida töötajad teevad, kui nad seisavad silmitsi unikaalse probleemiga?
 • Kui palju aega panustad töötajate potentsiaali avastamiseks ja laiendamiseks?
 • Mida suudaksite saavutada, kui kasutaksite ära kõikide oma töötajate potentsiaali?
 • Kuidas järjepidevalt tõsta töötajate kompetentsi ning suurendada nende kaasatust?

Juhtide ja töötajate 360-kraadi tagasiside

360 kraadi tagasiside küsimustikud on enamasti loodud kompetentsimudelite baasil. Pakume klientidele organisatsioonikesksetele mudelitele loodud hindamisküsimustike kõrval ka  oma rahvusvahelise partneri Persona Global  tooteid: juhtimistegevuste profiil (MAP)  ja müügitöö profiil.

Küsi endalt:

 • Kuidas on lood meie juhtide ja spetsialistide enesetajuga? Kas nad hindavad end mõnikord üle või alla?
 • Kas ja kuidas küsime oma organisatsioonis tagasisidet?
 • Kuidas teame, mis osas vajavad meie juhid ja spetsialistid arendamist?

MAP profiil

fetishfemdom.org