Kaasamine ja inimeste motiveerimine

Võti parimate tulemuste saavutamiseks peitub inimeste motivatsioonis. Uuringud on näidanud, et kõrgelt motiveeritud töötajad on oma töös kuni 4 korda tulemuslikumad. Oluline on leida teie organisatsioonis need kohad üles, kus inimeste sisemist motivatsiooni käivitada ja juhtidel on siin võtmeroll.

Toetame juhte tulemuslike motiveerimis- ja kaasamisstrateegiate kasutuselevõtmisel läbi erinevate koolitus- ja nõustamisformaatide.
Oleme välja töötanud ka unikaalsed dialoogimeetodid inimeste kaasamiseks mistahes muutuste protsessi. Meie kogemus on näidanud, et inimesed tulevad parema meelega ideedega kaasa ning uuendused lähevad paremini ellu, kui töötajad eri tasanditel on olnud tulemuslikult kaasatud nende ideede ja uuendusplaanide väljatöötamisse. Inimesed toetavad seda, mille loomises nad on ise osalenud.

Loe töötajate motiveerimisest lähemalt siit

Küsi endalt:

  • Mis juhtuks meie organisatsiooni tulemuslikkusega, kui töötajate pühendumine suureneks märgatavalt?
  • Kui pühendunud on meie töötajad täna ja kuidas juhid toetavad neid pühendumise kasvatamisel?
  • Milline oli tulemus, mis me saavutasime viimati töötajate kaasamise läbi organisatsiooni arenguküsimuste üle arutamisel? Kuidas saaksime kaasamisel olla veelgi tulemuslikumad?

Otsid vastuseid nendele küsimustele või Sul on oma küsimus?

fetishfemdom.org