Meeskondade arendamine ja koostöökoolitused

On teada mitmeid olukordi, milles edukad meeskonnad toimivad sarnaselt, näiteks teevad paremaid ja kiiremaid otsuseid, rakendavad kõigi meeskonnaliikmete teadmisi ja oskusi, hoiduvad raiskamast aega ja energiat vähetähtsale, loovad asjades selguse ja väldivad ebakonstruktiivseid konflikte jne. Kuidas aga sellist meeskonda luua ja kuidas maksimaalselt käivitada meeskonna potentsiaali?
Sellele eesmärgile oleme erinevate arendustegevuste näol kaasa aidanud, tuginedes üleilmselt tunnustatud arendusmetoodikatele nagu DiSC ja Lencioni 5 Behaviours of a Dysfunctional Team.

Kuna organisatsioonide vajadused on väga erinevad ja meeskondade arendamisel käsitletavate teemade ring lai, siis allpool vaid mõned näited:

 • juhtmeeskonna koostöö arendamise seminarid ja koostöö auditid;
 • koostöökoolitused ja seminarid meeskondadele;
 • meeskonna välitreeningud;
 • koostöökultuuri arendamise programmid;
 • üksustevahelise koostöö tõhustamise seminarid;
 • meeskonna juhtimise koolitused;
 • meeskonna grupicoachingud;
 • dialoogifoorumid koostöödilemmade arutamiseks.

Küsi endalt:

 • Kas meie meeskond tegutseb koos tulemuslikult ja viib seatud eesmärgid ellu?
 • Kas meie meeskond kasutab kõigi liikmete tugevusi ja omavahel suheldakse efektiivselt?
 • Kas meie meeskonna liikmed võtavad vastutuse ühise tulemuse eest ja näevad meeskondlikku eesmärki individuaalsetest olulisemana?
 • Kui tulemuslikud on meeskondlikud arutelud ja koostööprotsess tervikuna?
 • Kas meie organisatsioonis jagatakse parimaid praktikaid ning otsitakse lahendusi tekkinud väljakutsetele funktsioonide- ja osakondadeüleselt?

Lencioni mudelit tutvustav video

Otsid vastuseid nendele küsimustele või on Sul mõni oma küsimus?

fetishfemdom.org