Organisatsioonikultuuri arendamine

Organisatsioonikultuuri all mõistame organisatsioonisiseseid kokkuleppeid „mil viisil meil asju tehakse“ – kuidas suheldakse omavahel ja klientidega, mismoodi otsustatakse ja antakse tagasisidet jne. Kultuur peab toetama organisatsiooni missiooni ja eesmärkide saavutamist.

Kultuur on alati olemas, kas siis kui me sellest ei räägi või pole seda selgelt sõnastanud. Kui soovime aga astuda ühte jalga ja kultuurilisest entroopiast tingitud ebaefektiivsust vähendada, on mõistlik ja vajalik organisatsioonikultuuri teadlikult kujundada.

 

Väärtuste väljatöötamine ja juurutamine

Aitame uusi väärtusi sõnastada, edastada ja juurutada.

Loe edasi

Ohutuskultuuri arendamine

 

Aitame ettevõtetel tulemuslikul moel ohutuskultuuri arendada, suurendades töötajate kaasatust ja vastutust antud teemaga seoses.

Loe edasi

Vastutustundliku ettevõtluskultuuri arendamine

 

Vastutustundliku ettevõtlusega (VE) tegeledes on meie kogemusel edukamad need organisatsioonid, kes oskavad selle teema muuta osaks oma DNA-st.

Loe edasi

Väärtuspõhise juhtimise koolitus

 

Organisatsioonikultuuri muutus algab juhtidest. Juhid on oma käitumisega väärtuste järgimisel eeskujuks, kuid ainult sellest ei piisa.

Loe edasi

fetishfemdom.org