Vastutustundliku ettevõtluskultuuri arendamine

Võta CSR valdkonna arendamisel appi mentor-konsultant, kes aitab luua selgust, leida uusi lahendusi, tagada laiem kaasatus ja läbimõeldud tegevuste elluviimine.

Mentorit saab kasutada ühe või mitme alloleva ülesande kontekstis:
a. Selge siht – Koostöös teie juhtidega koostame või vaatame üle vastutustundliku ettevõtluse strateegia, võtmesuunad ja nende läbi soovitava mõju. Millele keskenduda? Miks? Kuidas? Millised järgmised sammud teha ja kuidas tänasest seisust edasi minna? Mida ja kuidas parendada?
b. Uued ideed – Koostöös teie valitud töögrupiga viime läbi innovaatilise töötoa uute ideede ja lahenduste leidmiseks vastutustundliku ettevõtluse valdkonnas. Millised uudsed lahendused on meie väljakutsete lahendamiseks? Mida on teised ettevõtted teinud ja kuidas saaksime teha veel paremini? Kuidas teistest eristuda ja leida üles suurima mõjuga ideed?
c. Laiem kaasatus – Aitame läbi mõelda tulemuslikud dialoogi formaadid töötajate jt oluliste sidusgruppide kaasamiseks ettevõtte vastutustundliku strateegia elluviimisse. Vajadusel modereerimine neid dialooge või koolitame teie inimesed seda tegema. Kuidas viia vastutustundliku ettevõtluse mõte kõigi töötajateni ja saada nende pühendumine teemaga seoses?
d. Tulemuslik elluviimine – Tuleme teile appi, et läbi mõelda, kuidas jõuda ideest teostuseni ja kuidas viia vajalikud muutused läbi inimeste käitumises, kultuuris, koostöös.

Vastutustundliku ettevõtluse strateegiamängul baseeruv arenguseminar

Tõsise sisu ja lõbusa formaadiga arendusformaat, mille keskmes on vastutustundliku ettevõtluse (VE) strateegiamäng. Mängu loomises osalesid mitmed Eesti ettevõtted ja see võimaldab mängulisel moel arutada erinevate situatsioonide ja nendes peituvate valikute üle, mida VE endas kätkeb ja luua seose VE ja igapäevase käitumise vahel.
Seminari eesmärgiks on luua suurem selgus, millised VE valdkonna sõlmküsimused on täna aktuaalsed just teie organisatsiooni jaoks ning kaasata juhid/töötajad uute toimivate lahenduste leidmisse.

Vaata videonäidist siin

Otsid vastuseid nendele küsimustele või Sul on oma küsimus?

fetishfemdom.org