Selged eesmärgid

Praktikast nähtub, et vaid 1/3 strateegiatest täidab oma eesmärgid. Ideest paberil või arvutis on vähe – edu võti on elluviimises, mis eeldab võtmeinimeste kaasamist varajases faasis ja sisulist dialoogi kogu organisatsioonis ning kiiret koordineeritud tegutsemist. Edutegurid on esmajoones organisatsioonisisesed,  mitte välised, nagu turusituatsioon.

Juba üle 40 aasta on süstemaatiliselt uuritud edukaid organisatsioone ja selgunud on nii mõndagi, mida nad teevad vähemedukatest erinevalt. Aitame oma klientidel olla edukad läbi järgmiste tegevuste:

Strateegiate ja arengukavade koostamine

Aitame strateegiaprotsessi planeerida ja vajadusel edasi juhtida ning käivitada tulemuslik dialoog strateegia kujundamise varajasest faasist alates.

Loe edasi…

Strateegia arenguseminaride ja foorumite läbiviimine

Pakume erinevaid kaasamisvõimalusi, sest häid pikaajalisi tulemusi saavutavad vaid need organisatsioonid, kelle inimesed on kaasatud strateegia juurutamisse.

Loe edasi…

Muudatusprojekti toetamine ja juhtimine

Oleme juhtkonnale või algatusgrupile partneriks projekti algatamisest ja planeerimisest kuni selle elluviimiseni.

Loe edasi…

Muudatusvalmiduse hindamine

Aitame tuvastada organisatsiooni, meeskondade või üksikisikute muutumisvalmiduse soovitava muudatuse elluviimisel.

Loe edasi…

Muudatuse juhtimise koolitus

Anname kliendile üle vajaliku oskusteabe ja tööriistad edukate muudatuste kavandamiseks, juhtimiseks ja juurutamiseks.

Loe edasi…

Kaasamine ja dialoog

Aitame luua tegelikku dialoogi, mõttevahetust, kus üksteist tõesti kuulatakse ja eri seisukohtadest püütakse aru saada.

Loe edasi…

Elluviimise nõustamine

Aitame takerdunud projektiga edasi minna, leida jätkamiseks uus idee või meetod, mis töötab ja viib lahenduseni.

Loe edasi…

Juhi ja juhtmeeskonna coaching

Julgustame juhte läbi coahingu vahetevahel peatuma ja vaatama olukorrale teise nurga alt.

Loe edasi…

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn