Strateegia kavandamine

Praktikast nähtub, et vaid 1/3 strateegiatest täidab oma eesmärgid. Ideest paberil või arvutis on vähe – edu võti on elluviimises, mis eeldab võtmeinimeste kaasamist varajases faasis ja sisulist dialoogi kogu organisatsioonis ning kiiret koordineeritud tegutsemist. Edutegurid on esmajoones organisatsioonisisesed,  mitte välised, nagu turusituatsioon.

Juba üle 40 aasta on süstemaatiliselt uuritud edukaid organisatsioone ja selgunud on nii mõndagi, mida nad teevad vähemedukatest erinevalt. Aitame oma klientidel olla edukad läbi järgmiste tegevuste:

Strateegiate ja arengukavade koostamine

Aitame strateegiaprotsessi planeerida ja vajadusel edasi juhtida ning käivitada tulemuslik dialoog strateegia kujundamise varajasest faasist alates.

Loe edasi

Strateegia arenguseminaride ja foorumite läbiviimine

 

Pakume erinevaid kaasamisvõimalusi, sest häid pikaajalisi tulemusi saavutavad vaid need organisatsioonid, kelle inimesed on kaasatud strateegia juurutamisse.

Loe edasi

Elluviimise nõustamine

Aitame takerdunud projektiga edasi minna, leida jätkamiseks uus idee või meetod, mis töötab ja viib lahenduseni.

Loe edasi

Juhi ja juhtmeeskonna coaching

 

Julgustame juhte läbi coahingu vahetevahel peatuma ja vaatama olukorrale teise nurga alt.

Loe edasi

fetishfemdom.org