Strateegia arenguseminaride ja foorumite läbiviimine

Strateegia töötoad on mõeldud erinevate juhtimistasemete kaasamiseks. Strateegia kaardi abil aitame paika panna kõige tähtsamad strateegilised sihid, mille kaudu jõuame sellekohaste projektideni.

Strateegia dialoogifoorumites kasutame kaasavaid meetodeid, mis aitavad töötajail mõista organisatsiooni strateegiat ja nende rolli selle juurutamises läbi igapäevaste tegevuste. Korraga on võimalik ühes ruumis aktiivselt kaasata strateegia aruteludesse mitusada inimest. Töötajad saavad teha ettepanekuid, kuidas organisatsiooni eesmärke saavutada.

Küsi endalt:

  • Mida on vaja kõige rohkem, et saavutada soovitud tulemus?
  • Kas kõik meie töötajad on pühendunud organisatsiooni strateegiale?
  • Kuidas aidata töötajatel mõista nende rolli tähtsust strateegia juurutamisel?
  • Kuidas ühildada omanike, töötajate ja klientide erinevad vajadused?

Otsid vastuseid nendele küsimustele või Sul on üles kerkinud oma küsimus?

fetishfemdom.org