Elluviimise nõustamine

Sageli jäävad vajalikud muutused õigel ajal tegemata ning elluviimine kujuneb planeeritust keerulisemaks. Konsultandi kaasamine muudatuse elluviimise faasis võib olla mõistlik, et:

  • läbi mõelda vajalike tegevuste järgnevus ja õigesti ette valmistada nende teostajad;
  • leida sobivaimad meetodid elluviimiseks vajaliku energia ja kaasatuse tekitamiseks organisatsiooni eri tasanditel;
  • toime tulla erinevate takistuste ja riskidega, saada nö kõrvaltvaataja pilk;
  • otsida “raamist välja” lahendusi ja näha suuremat pilti muudatuste protsessist.

 

Küsi endalt:

  • Mis peab teisenema juhtide/töötaja käitumises, et soovitud muutus teostuks?
  • Milline organisatsioonikultuur toetab soovitud uut reaalsust?
  • Kas meil on olemas vastus, kuidas maandada erinevad muutusega seotud riskid ja kasutada ära kõik olemasolevad soodustajad?
  • Kuidas mõõdame muudatusprojekti edu? Mille abil teame, et teeme õigeid tegevusi ja jõuame soovitud tulemuseni?

 

Elluviimine on probleemiks

Otsid vastuseid nendele küsimustele või Sul on oma küsimus?

fetishfemdom.org