Elluviimise nõustamine

Sageli jäävad vajalikud muutused õigel ajal tegemata ning elluviimine kujuneb planeeritust keerulisemaks. Konsultandi kaasamine muudatuse elluviimise faasis võib olla mõistlik, et:

  • läbi mõelda vajalike tegevuste järgnevus ja õigesti ette valmistada nende teostajad;
  • leida sobivaimad meetodid elluviimiseks vajaliku energia ja kaasatuse tekitamiseks organisatsiooni eri tasanditel;
  • toime tulla erinevate takistuste ja riskidega, saada nö kõrvaltvaataja pilk;
  • otsida “raamist välja” lahendusi ja näha suuremat pilti muudatuste protsessist.

 

Küsi endalt:

  • Mis peab teisenema juhtide/töötaja käitumises, et soovitud muutus teostuks?
  • Milline organisatsioonikultuur toetab soovitud uut reaalsust?
  • Kas meil on olemas vastus, kuidas maandada erinevad muutusega seotud riskid ja kasutada ära kõik olemasolevad soodustajad?
  • Kuidas mõõdame muudatusprojekti edu? Mille abil teame, et teeme õigeid tegevusi ja jõuame soovitud tulemuseni?

 

Elluviimine on probleemiks

Otsid vastuseid nendele küsimustele või Sul on oma küsimus?

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn