Teostame Eesti Energia liidrite arenguprogrammi

Change Partners aitab välja töötada ja ellu viia järgneval paaril aastal Eesti Energia liidrite arenguprogrammi, mille läbib suur osa ettevõtte juhtidest sh tippjuhid.

Programmi põhieesmärgiks on toetada Eesti Energia kontserni strateegia elluviimist läbi juhtide eestvedamise kompetentside arendamise, andes osalejatele nii teoreetilised teadmised kui ka praktilised oskused.  Programmi fookusvaldkonnad on strateegia loomine ja elluviimine, meeskonna eestvedamine ja arendamine, muudatuste juhtimine.

Pakutava programmi kontseptsioon ja selle töövahendid baseeruvad meie pikaajalisel juhtide arendamise kogemusel ning meie Skandinaavia partneri Implement Consulting Groupi parimal praktikal paljude organisatsioonide ja nende juhtide nõustamisel üle maailma.


fetishfemdom.org