Tööriistad

Oluline on valida õiged abivahendid, mille abil muuta abstraktsed teemad (nagu kompetentsid, strateegia, väärtused jne) igapäevase käitumise ja tegevustega seotuks.

Meie pakutavad dialoogimeetodid võimaldavad parimal moel haarata organisatsiooni eri tasandid arutellu, mismoodi teostada uuendusi, siduda väärtused, käitumisjuhised, standardid, strateegia vms töötajate igapäevatööga.

Kõnealused formaadid on edukalt toiminud mitmesajas organisatsioonis Skandinaavias ja Baltikumis, seda nii suurtes, väikestes, kui ka era- kui avaliku sektori asutustes.

Ühtlasi kasutame oma koolitus- ja konsultatsiooniprojektides mitmesuguseid rahvusvaheliselt tuntud mõõtmisvahendeid.

Organisatsiooniuuringud ning psühholoogiline testimine nii meeskondade kui üksikindiviidide teatud karakteristikute hindamiseks teeb arendamis- või nõustamistegevuse sisulisemaks ja personaalsemaks.

Väärtuste mäng

Mängu vormis tööriist, mille abil on võimalik organisatsioonikultuuri uurida, arendada ja tutvustada.

LOE EDASI...

Dialoogikaart

Suurepärane abivahend paljude inimeste efektiivseks kaasamiseks väga lühikese ajaga.

LOE EDASI...

Ohutuse dialoogikaart

Mängulaua formaadis õppevahend, mis võimaldab organisatsioonis töötajatega läbi viia süsteemset arutelu tööohutuse teemal.

LOE EDASI...

Tööohutuse dialoogikaart juhtidele

Mänguline dialoogiformaat, mille abil saab organisatsioonis eri tasandi juhtidega läbi viia tööohutusalast süsteemset arutelu.

LOE EDASI...

Juhtimistegevuste analüüs, 360 uuring

Juhtimistegevuste profiil mõõdab 360° meetodil juhtide tulemuslikkust juhtimise ning meeskonna edukuse võtmevaldkondades.

LOE EDASI...

Müügikompetentside analüüs

Unikaalne  180 kraadi hindamisvahend, mis on loodud müügipersonali arendamiseks.

LOE EDASI...

DiSC hindamine ja arendusvahendid

DiSC – inimkäitumist seletav ja lahtimõtestav mudel, mis kirjeldab inimeste erinevaid käitumiseelistusi ja nendest tulenevaid käitumisstiile.

LOE EDASI...

Vastutustundliku ettevõtluse strateegiamäng

Tõsise sisu ja lõbusa vormiga arendusvahend, mille väljatöötamisel on osalenud mitmed Eesti ettevõtted.

LOE EDASI...

Muudatuse juhtimise tööriistad

Juhtidele mõeldud muudatuste juhtimise tööriistakomplekt, mille oleme kokku pannud tuginedes paljude organisatsioonide nõustamiskogemustele ja parimatele teadusallikatele.  

LOE EDASI...

LEAN mäng

LEAN mäng aitab keskenduda sellele, kuidas luua kliendile väärtust.

LOE EDASI...

The Five Behaviors of a Cohesive Team™

Tiimi hindamisvahend, mis võimaldab teada saada, millisel tasemel töötab konkreetne meeskond  Lencion´i mudeli võtmenäitajate järgi.

LOE EDASI...

Tutvu meie tehtud töödega

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn