DiSC hindamine ja arendusvahendid - mis käitumisstiiliga inimesed on Sinu meeskonnas?

DiSC® on inimkäitumist seletav ja lahtimõtestav mudel, mis kirjeldab inimeste erinevaid käitumiseelistusi ja nendest tulenevaid käitumisstiile. Lühend DiSC moodustub inimese nelja põhilise käitumisdimensiooni ingliskeelsete nimede esitähtedest.

D (Domineeriv) – otsekohene, tulemuskeskne, tahtekindel ja jõuline
i  (Sotsiaalne) – seltsiv, entusiastlik, optimistlik ja elavaloomuline
S (Stabiilne) – rahulik, kohanev, kannatlik ja tagasihoidlik
C (Analüüsiv) – põhjalik, talitsetud, täpne ja süstemaatiline

Juhid muutuvad paindlikumaks, kui nad mõistavad oma käitumise mõju töö keskkonnale ja kuidas see omakorda mõjutab töötajate produktiivsust ja pühendumist. Juhid õpivad kohandama oma käitumist vastavalt erinevatele motivaatoritele, mis tema inimesi motiveerib. Müügi ning klienditeenindusega seotud spetsialistid õpivad ära tundma klientide erinevaid vajadusi, mille põhjal areneb usaldusel põhinev kliendisuhe.

Meeskonnad saavutavad paremaid tulemusi, kui nad mõistavad oma meeskonnaliikmete erinevaid käitumisstiile. DiSC koolituse läbinu oskab paremini oma meeskonnakaaslastega suhelda ja iga liikme tugevusi väärtustada, lisaks väheneb konflikti tekkimise võimalus.

 

DiSC tootepere kõige populaarsemad profiilid on:


“Õppisin eristama inimeste tüüpe ja üritan läheneda neile erinevalt – inimesed on erinevad ja mina ei saa kedagi muuta, saan vaid ennast kohandada. Pani kogu meeskonda proovile väga oskuslikult. Õhus oli pinget, naeru, kurbust, vaikust, vaidlemist jne. Tõeliselt haaras kaasa. Soovitan!”

Swedbanki meeskond
fetishfemdom.org