Partnerkonsultant (Leedu)

Valdas Underis

Konsultanditöö valdkonnad

  • Strateegiline juhtimine
  • Personalijuhtimine
  • Muudatuste elluviimine
  • Organisatsioonikultuuri arendamine (sealhulgas tööohutus)
  • Juhtide ja meeskondande arendamine
  • Müük ja läbirääkimised

valdas@changepartners.lt

Valdase moto konsultandina:

“Konsultandina on minu eesmärgiks aidata kliendil kasvada, areneda ja saavutada parimaid tulemusi rakendades maksimaalselt tema enda võimeid”

Valdas on olnud juhtimiskonsultant üle 20 aasta, aidates erinevate inimressursi arendusprojektidega ning muudatuste elluviimisega paljusid organisatsioone. Ta on end täiendanud Inglismaal ja Skandinaavias, omandades juhtimiskonsultandi (CMC), DiSC konsultandi ja coachi sertifikaadi.

Haridus:  Vilnius Ülikool, MSc organisatsiooni- psühholoogia

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn