Skip to main content

Ärikriitiliste protsesside uuendamise toetamine reisijate teenindamisel ja riskide juhtimisel

Kliendivajadus

Reisijate arvu kiire tõus tingis vajaduse uuendada ärikriitilisi protsesse reisijate teenindamisel ja riskide juhtimisel ning oli oluline õpetada juhte ja projektimeeskondi juhtima neid muudatusi ja suurendada nende võimet rohkemate muutustega hakkama saada.

Mis me tegime

3 gruppi tipp- ja keskastmejuhte läbisid Prosci muudatuste juhtimise programmi juhtidele ja projektijuhtidele. Valiti välja projektimeeskond ja muudatuste saadikud, kelle ülesandeks sai välja töötada ja juurutada ühine tööriistakast muudatuste juhtimiseks.

Tulemused

  • Suurenenud muudatuste juhtimise võimekus. 
  • Kavatsus rakendada Prosci metoodikat kogu ettevõttes, et tõsta erinevate muudatusalgatuste elluviimise tulemuslikkust.