Skip to main content

Tallinna Linnavalitsuse uus IT-süsteem

Kliendivajadus

Tallinna linn arendas uut IT-süsteemi oluliste seadusloomeprotsesside täiustamiseks. Uus süsteem asendas vana IT-tarkvara ning pidi suurendama tõhusust, läbipaistvust ja kaasatust. Ehkki tehniline lahendus telliti hangetes, tuli selle rakendamist kõigis ametites vastuvõtmiseks toetada.

Mis me tegime

  • Korraldasime projekti töötube ja juhendasime meeskonda projekti rakendusplaani koostamisel, juhtimiskavade muutmisel ja rollide määratlemisel.
  • Andsime projektimeeskonnale ühise raamistiku ja tööriistad muudatuste projekti kavandamiseks ja elluviimiseks. Sertifitseerisime muudatuste juhi ja projekti peamised sponsorid Prosci 3-päevases muudatuste juhtimise sertifitseerimisprogrammis.
  • Lisaks täiendasime tipp- ja keskastmejuhtide muudatuste juhtimise oskusi 1-päevases töötoas.

Tulemused

  • Projekti elluviimise võimekuse suurendamine. Projekti ajakavas ja soovitud skoobis elluviimine.