Prosci ADKAR® mudel on eesmärgile orienteeritud muudatuste juhtimise mudel, mis käsitleb individuaalseid ja organisatsioonilisi muudatusi. Mudeli autor on Prosci looja Jeff Hiatt ning ADKAR on akronüüm viiest faasist, mis inimesel tuleb läbida saavutamaks püsiv muutus: awareness (teadlikkus), desire (tahe), knowledge (teadmised), ability (võimekus) ja reinforcement (kinnistamine).

ADKAR mudel on tõhus vahend muudatuste juhtimise tegevuste planeerimiseks, toetades nii juhte kui töötajaid muudatuste läbiviimisel.

 

“Prosci ADKAR mudel on parim raamistik üksikisikute ettevalmistamiseks oluliste muudatuste aktsepteerimiseks ja uut viisi äritegevuse edendamiseks”

MUDEL, MIS PÕHINEB MUUDATUSTE JUHTIMISE PARIMAL PRAKTIKAL

Keskendub individuaalse muutuse edendamisele

Võimaldab juhtidel ja muudatuste juhtimise meeskondadel keskenduda nendele tegevustele, mis toetavad individuaalset muutust ja seeläbi aitavad saavutada organisatsioonilisi eesmärke.

Lihtne raamistik

Lihtne ja hõlpsasti kasutatav raamistik kõigile, kes on seotud muudatuste juhtimisega.

Selged eesmärgid

Selged eesmärgid ja mõõdetavad tulemused muudatuste juhtimise tegevuste jaoks.

Ühine keel muudatuste juhtimiseks

Annab töötajatele, keskastmejuhtidele ja tippjuhtidele ühise keele muudatustest rääkimiseks.

Organisatsiooniline muutus algab individuaalse muutuse juhtimisest


Muudatus on tihti kompleksne ja keeruline protsess – see on paratamatus. Kõige sagedamini nähakse projekti ebaõnnestumise põhjusena probleeme muudatusest mõjutatud inimestega. Ometi investeerivad organisatsioonid tihti märksa rohkem muudatuse tehnilistesse üksikasjadesse, kui muudatusest mõjutatud inimeste juhtimisse.

Esimene samm mistahes tüüpi organisatsiooniliste muudatuste juhtimisel on teadvustamine, kuidas esmajärjekorras juhtida seda muutust, mida kogeb üksikisik. Üksikisikute ja organisatsioonide edukaks muutmiseks on vaja uutmoodi mõtlemist, uusi muudatuste mudeleid ja vastavaid tööriistu.

On tõestatud, et Prosci ADKAR mudel aitab organisatsioonidel oma muudatusprojektidest kõige suuremat kasu saada.

6 tasuta ADKAR juhendit

Tutvu põhjalikumalt mudeli kontseptsiooniga

Change Partners OÜ

Woldemar Mayeri Ärimaja
Paldiski mnt 29, B-korpus, 6. korrus
Tallinn, Eesti 10612

Kontakt

Field is required!
Field is required!
Field is required!

Sul on käsil oluline muudatus?

Tee lühiaudit, et vaadata kuidas sinu organisatsiooni muudatus vastab üleilmsest uuringust välja tulnud 5-le edutegurile.

Muudatuse juhtimise lühiaudit põhineb 5 peamisel eduteguril, mis tulid esile üleilmses Prosci muudatuste juhtimise parima praktika uuringus.

Et teada saada, kuidas teie kavandataval või käimasoleval muudatusprojektil läheb võrdluses üleilmse parima praktikaga, palume hinnata seda allolevate faktorite osas 5-palli skaalal:

1: üldse ei nõustu; 2: ei nõustu; 3: nii ja naa; 4: nõustun; 5: nõustun täielikult.

1. Muudatusel on tippjuhist sponsor*, kes osaleb aktiivselt, kommunikeerib selgelt visiooni ja toetab töötajaid muudatuse vältel.
1 2 3 4 5

*Sponsor tähendab projekti tippjuhist muudatuse omanikku, algatajat, eestvedajat, kes tagab projektile vajaliku prioriteetsuse, toetuse ja ressursid.

2. Muudatuse juhtimiseks kasutatakse struktureeritud lähenemisviisi (nt ADKAR või Agile) ja on loodud ühtne plaan.
1 2 3 4 5
3. Muudatuse jaoks on loodud kommunikatsiooniplaan, muudatusvajadust ja kasusid töötajatele on selgelt kommunikeeritud, toimib kahesuunaline ja regulaarne suhtlus.
1 2 3 4 5
4. Muudatuse juhtimiseks on olemas piisavad ressursid kavandamisest elluviimiseni (aeg, õige ettevalmistusega inimesed, raha).
1 2 3 4 5
5. Muudatusest mõjutatud sihtgruppe on kaasatud, koolitatud ja on loodud mõõdikud muudatuse omaksvõtu saavutamiseks.
1 2 3 4 5

Saite 0 punkti 25-st võimalikust.

Millised on teie edasised võimalused muudatusvalmiduse suurendamiseks, saab huvi korral lähemalt teada meie konsultandilt.

Registreeri huvi 30 minutiseks tasuta konsultatsiooniks.

Jäta allolevasse lahtrisse oma e-mail ja lepime peatselt sobiva aja.

Täname! Võtame peatselt teiega ühendust.