DiSC®

Avasta oma inimeste potentsiaal

Inimesed on iga organisatsiooni kõige väärtuslikum vara

Pakume lahendusi, mis aitavad kõigil oma töökohal tõhusamalt suhelda ning produktiivsemalt koostööd teha.

Mis on DiSC?


DiSC on inimkäitumise selgitamiseks loodud lihtne ja meeldejääv mudel, mis kirjeldab erinevaid käitumisstiile.

DiSC profiilid on kõrgelt hinnatud isiksuse hindamise vahendid, mida kasutatakse kõikjal maailmas.

DiSC aitab teil ja teie meeskonnal:

 • Parandada eneseteadlikkust
 • Mõista teisi inimesi ja kohaneda nende käitumisega
 • Õppida, kuidas koos produktiivsemalt koostööd teha
 • Saada tõhusamateks eestvedajateks ja juhtideks
 • Tugevdada müügioskusi ja kliendisuhteid
Mis on DiSC?

DiSC mudel


Lühend DiSC moodustub inimese nelja põhilise käitumisdimensiooni ingliskeelsete nimede esitähtedest: (D)ominance – Domineeriv, (i)nfluence – Sotsiaalne, (S)teadiness – Stabiilne ja (C)onscientiousness – Analüüsiv.

D-dimensiooniga inimesed kalduvad olema enesekindlad ja panevad rõhku tulemuste saavutamisele.

I-dimensiooniga inimesed on tavaliselt avatumad ja keskenduvad inimsuhetele ning teiste mõjutamisele või veenmisele.

S-dimensiooniga inimesed on tavaliselt usaldusväärsed ja panevad rõhku koostööle ning siirusele.

C-dimensiooniga inimesed keskenduvad kvaliteedile, täpsusele, asjatundlikkusele ja pädevusele.

Inimestel on oma loomupärane või eelistatud käitumisstiil, mis koosneb tavaliselt mitmest dimensioonist.

Meie kogemus DiSC-iga


25+  AASTAT KOGEMUST

200+ ORGANISATSIOONI BALTIKUMIS

2+ MILJONIT DiSC® PROFIILI TÄITJAT IGA AASTA ÜLE MAAILMA

Kuidas DiSC töötab?


Hindamine

Iga DiSC küsimustik ühendab endas adaptiivset testimist ja keerukaid algoritme, et pakkuda täitjale täpset ülevaadet tema isiksusest. See loob aluse isikustatud kogemusele, mis on täis huvipakkuvaid “ahhaa” momente.

Profiil

Profiili isikustatud sisu koos DiSC mudeliga parandab inimese enesetundmist. Osalejad saavad teadlikuks iseenda kalduvustest ja õpivad, kuidas teistega paremini suhestuda ning omandavad strateegiaid, mis aitavad neil oma suhtlemisoskust edasi arendada.

Koolitus

Koolitust on võimalik läbi viia nii virtuaalses kui ka klassiruumi koolitusvormis. Koolituse erinevaid osasid nagu sisu, videosid ja tegevusi saab kohandada nii, et see vastaks konkreetsete inimeste ja organisatsiooni vajadustele.

Järeltegevused

Jätkutegevused muudavad püsiva käitumise muutuse võimalikuks. Osalejad saavad põhjalikumalt süüvida oma DiSC profiili, omandada reaalseid näpunäiteid kolleegidega suhtlemiseks ning õppida tundma oma meeskonna või osakonna DiSC kultuuri.

DiSC lahendused


Everything DiSC Workplace

Arenda tööalast koostööd.

Profiil pakub

 • Põhjalikku eneseanalüüsi
 • Erinevate tööstiilide tundma õppimist
 • Strateegiaid edukaks suhtlemiseks
Everything DiSC Management

Kaasa, motiveeri ja arenda oma inimesi.

Profiil pakub

 • Isikliku juhtimisstiili avastamist
 • Ülevaadet juhtimisest, delegeerimisest ja motiveerimisest
 • Strateegiaid pikaajalise arengu toetamiseks
DiSC Classic

Õpi tundma iseennast ja teisi.

Profiil pakub

 • Mõistmist, mis erinevaid inimesi võib motiveerida
 • Avastamist, kuidas inimesi paremini juhtida
 • Inimeste erinevuste teadvustamist ja aktsepteerimist

Kliendid DiSC programmist


Oled huvitatud DiSC® sertifikaadi ja litsentsi omandamisest?

Soovid teada, kuidas DiSC saaks teie organisatsioonile väärtuslik olla?

Field is required!
Field is required!
BRONEERI TASUTA KONSULTATSIOON

Change Partners OÜ

Woldemar Mayeri Ärimaja
Paldiski mnt 29, B-korpus, 6. korrus
Tallinn, Eesti 10612

Kontakt

Field is required!
Field is required!
Field is required!

Sul on käsil oluline muudatus?

Tee lühiaudit, et vaadata kuidas sinu organisatsiooni muudatus vastab üleilmsest uuringust välja tulnud 5-le edutegurile.

Muudatuse juhtimise lühiaudit põhineb 5 peamisel eduteguril, mis tulid esile üleilmses Prosci muudatuste juhtimise parima praktika uuringus.

Et teada saada, kuidas teie kavandataval või käimasoleval muudatusprojektil läheb võrdluses üleilmse parima praktikaga, palume hinnata seda allolevate faktorite osas 5-palli skaalal:

1: üldse ei nõustu; 2: ei nõustu; 3: nii ja naa; 4: nõustun; 5: nõustun täielikult.

1. Muudatusel on tippjuhist sponsor*, kes osaleb aktiivselt, kommunikeerib selgelt visiooni ja toetab töötajaid muudatuse vältel.
1 2 3 4 5

*Sponsor tähendab projekti tippjuhist muudatuse omanikku, algatajat, eestvedajat, kes tagab projektile vajaliku prioriteetsuse, toetuse ja ressursid.

2. Muudatuse juhtimiseks kasutatakse struktureeritud lähenemisviisi (nt ADKAR või Agile) ja on loodud ühtne plaan.
1 2 3 4 5
3. Muudatuse jaoks on loodud kommunikatsiooniplaan, muudatusvajadust ja kasusid töötajatele on selgelt kommunikeeritud, toimib kahesuunaline ja regulaarne suhtlus.
1 2 3 4 5
4. Muudatuse juhtimiseks on olemas piisavad ressursid kavandamisest elluviimiseni (aeg, õige ettevalmistusega inimesed, raha).
1 2 3 4 5
5. Muudatusest mõjutatud sihtgruppe on kaasatud, koolitatud ja on loodud mõõdikud muudatuse omaksvõtu saavutamiseks.
1 2 3 4 5

Saite 0 punkti 25-st võimalikust.

Millised on teie edasised võimalused muudatusvalmiduse suurendamiseks, saab huvi korral lähemalt teada meie konsultandilt.

Registreeri huvi 30 minutiseks tasuta konsultatsiooniks.

Jäta allolevasse lahtrisse oma e-mail ja lepime peatselt sobiva aja.

Täname! Võtame peatselt teiega ühendust.