Skip to main content

Leadership Pipeline®

Andmetel põhinev juhtimise arendamine igal juhtimise rollitasandil


Aitame saavutada soovitud tulemusi igal juhtimise rollitasandil

Leadership Pipeline Institute® (LPI) kohaliku partnerina pakume tunnustatud praktilisi lahendusi, mis on kohandatud hästi kasutatavaks meie põhjamaises kultuuriruumis tegutsevate organisatsioonide jaoks. Seda kinnitavad nii Eesti kui ka teiste Põhjamaade edulood programmide läbiviimisel.


MÄÄRATLEME TULEMUSLIKKUSE STANDARDID ERINEVATELE JUHTIMISE ROLLIDELE

ARENDAME EESTVEDAMISEL PÕHINEVAT KULTUURI TOETAVAID PÄDEVUSI

MÕÕDAME MÕJU IGAS ETAPIS

Eestvedamisel põhineva organisatsiooni ülesehitamine

Kujuta ette ettevõtet, kus on finantsjuht, kuid kus puudub eelarveprotsess ja raamatupidamissüsteem. Sellistes tingimustes on finantsjuhil raske edu saavutada. Finantsprotsessid võimaldavad kogu organisatsioonil rahaasjadega järjepidevalt ja eesmärgipäraselt töötada ja nendest rääkida.

Mille poolest erineb finantsfunktsioon mistahes organisatsiooni juhtimisfunktsioonist? Ilma korraliku süsteemita on võimatu arutada asju selge arusaamise ja järjekindlusega. Organisatsioonid vajavad püsivat raamistikku, mis seab ühtsed standardid nii tulemuslikkusele kui ka järelkasvule igal juhtimise rollitasandil. See annab ühise keele ja vajalikud protsessid probleemide lahendamiseks, otsuste tegemiseks ning võimaluste tõhusaks kasutamiseks.

Ülaltoodut on üksikasjalikumalt käsitletud raamatus The Leadership Pipeline. Tänaseks on märkimisväärne hulk Fortune 500 ettevõtteid rakendanud Leadership Pipeline’i kontseptsiooni oma peamise raamistikuna juhtide valimisel, hindamisel ja arendamisel.

Peamised põhjused, miks kliendid valivad Leadership Pipeline’i


Meiega koostööd tehes saate juurdepääsu ülemaailmselt tunnustatud juhtimisprogrammidele ja enam kui 25-aastasele kogemustepagasile.

20+ AASTAT AKUMULEERITUD KOGEMUST JUHTIDE ARENDAMISEL

56%PAREM PÜSIVATE MUUTUSTE LOOMISEL JUHTIDE KÄITUMISES

6000+ LPI PROGRAMMIDES OSALENUD JUHTI 75+ RIIGIST

Leadership Pipeline lahendused


JUHTIMISE ROLLITASANDITE RAAMISTIKU KOHANDAMINE

Iga juhtimise rollitasandi jaoks peamiste ootuste ja üleminekupõhimõtete sõnastamine. Juhi ametikohtade paigutamine juhtimise rollitasandite raamistikku

Juhtimisprogrammid

Intensiivsed programmid, mis annavad juhtidele teadmisi, tööriistu ja praktilist kogemust tagamaks, et juht omandab oma rollis edu tagavad oskused, tööväärtused ja õiged aja kasutamise põhimõtted

Spetsialisti programmid

Toimiv raamistik spetsialistide rollide eristamiseks ja nende arendamiseks

Klientide kogemused


 

Meie koolitusprogrammid tekitavad käitumises püsivaid muudatusi – testid 3 kuud peale LPI programmi läbimist näitavad keskmisest 33,3% kõrgemaid tulemusi – 76,8% vs keskmine 57,6% (võrdlusandmed põhinevad Peopleway mõju mõõtmise andmetel (26,8 miljonit vastajat).

KOOLITUSTE MÕJU HINDAMINE ON OSA MEIE DNA´st


McKinsey sõnul jätavad täiskasvanud õppijad meelde tavaliselt 10 protsenti sellest, mida nad koolitusel kuulevad ja 66 protsenti siis, kui nad saavad kuuldut praktilises tegevuses kohe rakendada.

Kõrgeima võimaliku mõõtmise kvaliteedi ja valiidsuse tagamiseks on LPI alates 2009. aastast koostööd teinud juhtiva koolitusaudiitoriga Peopleway®. Eesmärgiks on pakkuda klientidele parimat mõõtmis- ja kvaliteedisüsteemi meie teenuste ja programmide mõju ja ROI mõõtmiseks.

Juhtimise rollitasandite kontseptsiooni ainulaadsed põhimõtted koos meie oskustega mõõta koolitusprogrammide mõju ja tulemusi on midagi, mida enamik teisi konsultatsiooniettevõtteid ei suuda või ei soovi pakkuda.

Leadership Pipeline mudeli areng

Leadership Pipeline mudeli töötas välja Walter R. Mahler 1970ndatel, see on raamistik juhtide leidmiseks, värbamiseks ja arendamiseks. Mõned aastakümned hiljem arendati mudelit edasi tuginedes Ram Charan'i, Stephen Drotter'i ja James Noel'i suurele konsultatsioonikogemusele. Koos töötasid nad välja raamistiku, mis aitab organisatsioonidel arendada tugevat sisemist juhtimiskultuuri.

Leadership Pipeline Instituut, eesotsas juhi Stephen Drotter'iga, on juhtiv lahenduste pakkuja, mis põhinevad Leadership Pipeline'i ja Specialist Pipeline'i kontseptsioonidel. LPI-l ja tema partneritel on laialdased kogemused nende raamistike rakendamisel juhtide ja spetsialistide valikul, arendamisel ja tulemuslikkuse hindamisel.

JUHTIMISE ALUSPÕHIMÕTTED


Igal üleminekul ühelt juhtimistasandilt teisele määratletakse muutused tööväärtuste, ajakasutuse ja oskuste osas, millega juhid ühest juhirollist teise liikudes kokku puutuvad. Samu kategooriaid saab kasutada ka organisatsiooni iga juhirolli eeldatavate tulemuslikkuse standardite määratlemisel.

Juhtimise rollitasandite põhimõtted võimaldavad luua tõhusa ja paindliku juhtimisraamistiku ja tegevusmudeli. See aitab teil:

  • Arendada juhte kogu organisatsioonis
  • Luua juhtimises paindlikkust
  • Tõhustada elluviimise kultuuri
  • Suurendada organisatsiooni tulemuslikkust

Video: Leadership Pipeline'i aluspõhimõtted

Kas tekkis huvi?

Teie e-mail
Field is required!
Field is required!
Teie telefon
Field is required!
Field is required!
Tekst
Field is required!
Field is required!
BRONEERI TASUTA KONSULTATSIOON

Change Partners OÜ

Woldemar Mayeri Ärimaja
Paldiski mnt 29, B-korpus, 6. korrus
Tallinn, Eesti 10612

Reg no: 10744322

DUNS: 514409445

Kontakt

E-maili aadress
Field is required!
Field is required!
Nimi
Field is required!
Field is required!
Sinu kiri
Field is required!
Field is required!