Inimesed & kultuur

Pühendumine on see, mida paljud organisatsioonid ihkavad saavutada, ent vaid üksikutel see õnnestub. Need vähesed on suutnud viia juhtimise kunsti tasemele ja tekitada selleks vajaliku kultuuri. Kuidas luua organisatsioone, mis on sobilikud praeguste inimeste jaoks ja kohased ka tulevikus?

Juhtide arendamine

Aitame juhtidel end ette valmistada oma rollis paremini läbilöömiseks ja efektiivse keskkonna loomiseks.

Eestvedamine on kõige olulisem faktor, mis mõjutab organisatsiooni edu tulemuslikkuse kasvatamisel.

Aastate jooksul on meie juhtimisprogrammides osalenud 10 000+ juhi. Oleme paljudes organisatsioonides aidanud arendada juhtimiskultuuri võttes fookusesse eelkõige praktilised lähenemised:

  • Juhtimise tööriistakast ja parimad globaalsed praktikad
  • Enam kui 20a kogemus maailma hinnatuimate arenduslahendustega (DiSC, Prosci)
  • Osalejate aktiivne kaasatus, mis võimaldab seostada õpitut aktuaalsete probleemidega ja seeläbi oma töö jaoks toimivaid lahendusi leida
The Five Behaviorsi tutvustus

Meeskonna arendamine

Aitame meeskondadel saavutada oma täit potentsiaali.

Mitte strateegia. Mitte finantsid. Mitte tehnoloogia. Hoopis hea meeskonnatöö on see, mis on suurim konkurentsieelis kuna sel on suur mõjujõud ja see on niivõrd haruldane.  – Patrick Lencioni

Me teame, et edukatel meeskondadel on mitmed ühised jooned. Näiteks teevad nad paremaid ja kiiremaid otsuseid, rakendavad kõigi meeskonnaliikmete teadmisi ja oskusi, hoiduvad aja ja energia raiskamisest vähemtähtsate asjade peale, loovad selguse ja väldivad ebakonstruktiivseid konflikte jne. Kuidas aga sellist meeskonda luua ja kuidas maksimeerida sellise meeskonna potentsiaali?

Aitame organisatsioone erinevate arendustegevustega, tuginedes üleilmselt tunnustatud arendusmetoodikatele nagu DiSC ja Lencioni 5 Behaviours of a Cohesive Team.

Organisatsioonikultuur ja väärtused

Aitame ellu viia kultuurimuudatusi ja juurutada uusi väärtusi.

Edukaid organisatsioone eristab teistest eelkõige nende kultuur. Paraku sageli olemasolev kultuur ja väärtused ei toeta strateegiat, väärtused on vaid deklaratiivsed või neil puudub seos igapäeva tööga. Kuidas selliseid tüüpilisi vigu vältida ja luua organisatsioon, mis tegutseb väärtuspõhiselt?

Meil on üle 10 aasta kogemust 50+ organisatsiooni nõustamisel kultuurimuutuste saavutamisel ja uute väärtuste juurutamisel. Kasutades testitud meetodeid ja tööriistu kaasame sellesse protsessi kogu organisatsiooni, tagades juhtkonna pühendumuse, sisuka dialoogi ning püsiva muutuse inimeste käitumises.

Tööriistad, mida kasutame

Dialoogikaart

Dialoogikaart aitab organisatsiooni eri tasandid kaasata arutellu, mismoodi juurutada muudatusi, uusi väärtusi, käitumisharjumusi, strateegiat töötajate igapäevasesse töösse. Efektiivse dialoogi kaudu luuakse seotus ja mõistmine, mis on eduka muudatuse võti. See formaat on tulemuslikult töötanud 50+ Baltikumi organisatsioonis, nii suurtes, väikestes, avaliku kui ka erasektori asutustes.

Väärtuste mäng

Mänguline formaat, mis võimaldab inimestel pidada dialoogi organisatsiooniliste väärtuste üle ja aitab seeläbi paremini mõista ja arendada organisatsioonikultuuri. See on organisatsioonidele disainitud lauamäng, mis ühendab töötajate väärtused igapäevaste tegevuste ja valikutega. Mängulise lähenemise kaudu saavad inimesed paremini aru, mis on iga väärtuse taga ja kuidas väärtusi praktikas rakendada.

DiSC® hindamis- ja arendusvahendid

 

DiSC on inimkäitumist seletav ja lahtimõtestav mudel, mis kirjeldab inimeste erinevaid käitumiseelistusi ja nendest tulenevaid käitumisstiile.

DiSC aitab paremini tundma õppida iseennast ja teisi ning annab organisatsioonidele ühise keelt, mis inspireerib, annab energiat ja muudab inimeste käitumist.

The Five Behaviors™

 

Five Behaviors aitab organisatsioonidel aru saada, mida on vaja tõeliselt ühtse ja tõhusa meeskonna loomiseks. Individuaalset ja meeskondlikku tagasisidet sisaldav profiil põhineb rahvusvaheliselt tuntud Patrick Lencioni  “The Five Dysfunctions of a Team” mudelil.

Profiil aitab meeskondadel aru saada, kuidas töötab nende meeskond Lencioni 5 võtmenäitaja järgi: usaldus, konflikt, pühendumus, vastutus, tulemuslikkus.

Võta meiega ühendust, et rääkida täpsemalt teie organisatsiooni vajadustest

Teie e-mail
Field is required!
Field is required!
Teie telefon
Field is required!
Field is required!
BRONEERI TASUTA KONSULTATSIOON

Change Partners OÜ

Woldemar Mayeri Ärimaja
Paldiski mnt 29, B-korpus, 6. korrus
Tallinn, Eesti 10612

Kontakt

E-maili aadress
Field is required!
Field is required!
Nimi
Field is required!
Field is required!
Sinu kiri
Field is required!
Field is required!