Konsultatsioon

Tõstke oma muutumisvõimekust ja projektide edukust

Muudatusprojektide elluviimise tugi

Sul on võtmetähtsusega projekt, mis ei tohi ebaõnnestuda. Tead, et projekti edu sõltub suuresti sellest, kui hästi inimesed muudatuse omaks võtavad ja mõtled, millisel viisil seda saavutada. Siin saame meie aidata.

Juhendame teie juhte või projektimeeskonda muudatuse ajal. Aitame hinnata muudatuseks valmisolekut, tuvastada mõjusid, töötada välja projekti muudatuste juhtimise strateegia ja juurutusplaani. Anname ligipääsu muudatuste juhtimise parimale praktikale ja tööriistadele.

Juurutusfaasis saame olla teie juhtidele või projektimeeskonnale toeks, et veenduda soovitud tulemuste saavutamises.

Miks sellise toe võimalust kaaluda?

Prosci ülemaailmsed uuringud näitavad, et struktureeritud lähenemine ja tööriistade kasutamine muudatuste juhtimises suurendab projekti eesmärkide saavutamise tõenäosust kuni 6 korda.

Tutvu tehtud tööga: Uue IT-süsteemi juurutamine Tallinna Linnavalitsuses või vaata meie vebinari, kus räägime täpsemalt, kuidas tuge pakume.

Programmi flaier

Võta meiega ühendust, et rääkida täpsemalt teie organisatsiooni vajadustest

Field is required!
Field is required!
BRONEERI TASUTA KONSULTATSIOON

Change Partners OÜ

Woldemar Mayeri Ärimaja
Paldiski mnt 29, B-korpus, 6. korrus
Tallinn, Eesti 10612

Kontakt

Field is required!
Field is required!
Field is required!

Sul on käsil oluline muudatus?

Tee lühiaudit, et vaadata kuidas sinu organisatsiooni muudatus vastab üleilmsest uuringust välja tulnud 5-le edutegurile.

Muudatuse juhtimise lühiaudit põhineb 5 peamisel eduteguril, mis tulid esile üleilmses Prosci muudatuste juhtimise parima praktika uuringus.

Et teada saada, kuidas teie kavandataval või käimasoleval muudatusprojektil läheb võrdluses üleilmse parima praktikaga, palume hinnata seda allolevate faktorite osas 5-palli skaalal:

1: üldse ei nõustu; 2: ei nõustu; 3: nii ja naa; 4: nõustun; 5: nõustun täielikult.

1. Muudatusel on tippjuhist sponsor*, kes osaleb aktiivselt, kommunikeerib selgelt visiooni ja toetab töötajaid muudatuse vältel.
1 2 3 4 5

*Sponsor tähendab projekti tippjuhist muudatuse omanikku, algatajat, eestvedajat, kes tagab projektile vajaliku prioriteetsuse, toetuse ja ressursid.

2. Muudatuse juhtimiseks kasutatakse struktureeritud lähenemisviisi (nt ADKAR või Agile) ja on loodud ühtne plaan.
1 2 3 4 5
3. Muudatuse jaoks on loodud kommunikatsiooniplaan, muudatusvajadust ja kasusid töötajatele on selgelt kommunikeeritud, toimib kahesuunaline ja regulaarne suhtlus.
1 2 3 4 5
4. Muudatuse juhtimiseks on olemas piisavad ressursid kavandamisest elluviimiseni (aeg, õige ettevalmistusega inimesed, raha).
1 2 3 4 5
5. Muudatusest mõjutatud sihtgruppe on kaasatud, koolitatud ja on loodud mõõdikud muudatuse omaksvõtu saavutamiseks.
1 2 3 4 5

Saite 0 punkti 25-st võimalikust.

Millised on teie edasised võimalused muudatusvalmiduse suurendamiseks, saab huvi korral lähemalt teada meie konsultandilt.

Registreeri huvi 30 minutiseks tasuta konsultatsiooniks.

Jäta allolevasse lahtrisse oma e-mail ja lepime peatselt sobiva aja.

Täname! Võtame peatselt teiega ühendust.