Kõige populaarsem muudatuste juhtimise programm maailmas

3-päevase programmi keskmes on teie organisatsiooni käimasolev projekt, mille peal saate Prosci metoodikat ning ADKAR mudelit rakendada.

Väärtus osalejale

 • Mõistmine, kuidas muudatuste juhtimine organisatsiooni tulemusi parandab
 • Teadmised, kuidas rakendada teaduspõhist muudatuste juhtimise metoodikat ja tööriistakomplekti mis tahes olukorras
 • Võimalus õppida 6000 organisatsiooni kogemustest – mis on see, mis aitab tagada suuremat edu oma muudatusprojektide elluviimisel
 • Võimalus rakendada Prosci praktilisi tööriistu mõne oma organisatsiooni käimasoleva muudatuse peal
 • Omandada Prosci litsents ja ligipääs metoodikale, tööriistadele ning materjalidele
30.06-2.07 – Prosci® muudatuste juhtimise sertifitseerimine (virtuaalne)
25-27.08 – Prosci® muudatuste juhtimise sertifitseerimine (klassiruumis)

Programmi väärtus


Paindlik virtuaalõppeprogramm

Õpi tundma muudatuste juhtimise valdkonna juhtivat Prosci metoodikat interaktiivses veebikeskkonnas. Suhtle kaasosalejatega, osale fokusseeritud grupisessioonidel ja palju muud.

Kasvata oma muudatuste juhtimise oskusi

Saa juurdepääs väärtuslikele muudatuste juhtimise tööriistadele, parimale praktikale ja juba 25 aastat kestnud uuringutele. Erista end turul saades hinnatuima muudatuste juhtimise sertifikaat.

Aita täita oma organisatsiooni strateegilisi eesmärke

Suurenda efektiivsust ja projektide ROI-d. Aita inimestel muudatustega paremini kohaneda ja organisatsioonikultuuri arendada. Kasvata oma organisatsiooni muutumisvalmidust.

Programm

1 PÄEV

 • Sissejuhatus ja tutvustusring
 • Miks vajame muudatuste juhtimist?
 • Millised on muudatusprojekti kriitilised edu tegurid ja mis olukorras on meie projekt? (Prosci Change Triangle Model
 • Kuidas saavutada muudatuse omaksvõtt üks inimene korraga? (ADKAR Model
 • Prosci 3-Phase Process, Phase 1 – Prepare Approach: Mida me püüame saavutada? Kes peab hakkama oma tööd teisiti tegema ja kuidas? 

2 PÄEV

 • Prosci 3-Phase Process, Phase 1Prepare Approach: Mida on edu saavutamiseks vaja? Riskide, vastupanu, ressursside, rollide ja tegevuskava määratlemine 
 • Prosci 3-Phase Process, Phase 2 – Manage Change: Mida teeme, et oma inimesi ette valmistada ja toetada? ADKAR tegevusplaani ja muudatuste juhtimise plaanide loomine oma projekti tarbeks 

3 PÄEV

 • Prosci 3-Phase Process, Phase 2 – Manage Change: Kuidas meil läheb? Milliseid kohandusi peame tegema? 
 • Prosci 3-Phase Process, Phase 3 – Sustain Outcomes: Kuidas jälgime tulemusi, tagame muudatuse kinnistumise ja anname vastutuse üle? 
 • Projektide esitlused 
 • Järgmised sammud ja lõpetamine

Prosci muudatuste juhtimise sertifikaat on tunnustatud ACMP ja PMI poolt. 

Change Partnersi Prosci sertifitseerimisprogrammis on  osaletud järgmistest rahvusvahelistest organisatsioonidest: World Economic Forum, Microsoft, 3M, Mars, CMA CGM, Cognizant, Akzo Nobel, Pipedrive, Volkswagen, Bayer, Implement Consulting Group, JELD-WEN, UPM-Kymmene, Metsä Group, Instru, Linde Group, Danske Bank, Nortal, Atea, Tallink, Rimi, TietoEvry, JPMorgan, Cisco, JLL, Luxoft jpt. Samuti on palju osalejaid olnud kohalikest organisatsioonidest, nii avalikust kui erasektorist, nii väikestest kui suurtest. Ootame ka teid programmis osalema!

Vaata vebinari: Sissejuhatus Prosci muudatuste juhtimise meetodisse

Mis on muudatuste juhtimise sertifikaadi väärtus?

Programmi järel

Saad Prosci Change Practitioner sertifikaadi

Liitu Prosci praktikakogukonnaga

Tutvu ja tee koostööd teiste praktikutega, et muudatuste juhtimise teemal veelgi edasi areneda.

Alatine meiepoolne tugi

Oleme sinu jaoks olemas, et sind edasi toetada muudatuste juhtimise teekonnal.

Kasuta väärtuslikku tööriistapaketti

Saa aastane ligipääs Prosci Hub Solution Suite’i digitaalsele platvormile ja rakendamise keskkonnale.

Mida osalejad räägivad


Soovid rohkem infot?

Field is required!
Field is required!
BRONEERI TASUTA KONSULTATSIOON

Change Partners OÜ

Woldemar Mayeri Ärimaja
Paldiski mnt 29, B-korpus, 6. korrus
Tallinn, Eesti 10612

Kontakt

Field is required!
Field is required!
Field is required!

Sul on käsil oluline muudatus?

Tee lühiaudit, et vaadata kuidas sinu organisatsiooni muudatus vastab üleilmsest uuringust välja tulnud 5-le edutegurile.

Muudatuse juhtimise lühiaudit põhineb 5 peamisel eduteguril, mis tulid esile üleilmses Prosci muudatuste juhtimise parima praktika uuringus.

Et teada saada, kuidas teie kavandataval või käimasoleval muudatusprojektil läheb võrdluses üleilmse parima praktikaga, palume hinnata seda allolevate faktorite osas 5-palli skaalal:

1: üldse ei nõustu; 2: ei nõustu; 3: nii ja naa; 4: nõustun; 5: nõustun täielikult.

1. Muudatusel on tippjuhist sponsor*, kes osaleb aktiivselt, kommunikeerib selgelt visiooni ja toetab töötajaid muudatuse vältel.
1 2 3 4 5

*Sponsor tähendab projekti tippjuhist muudatuse omanikku, algatajat, eestvedajat, kes tagab projektile vajaliku prioriteetsuse, toetuse ja ressursid.

2. Muudatuse juhtimiseks kasutatakse struktureeritud lähenemisviisi (nt ADKAR või Agile) ja on loodud ühtne plaan.
1 2 3 4 5
3. Muudatuse jaoks on loodud kommunikatsiooniplaan, muudatusvajadust ja kasusid töötajatele on selgelt kommunikeeritud, toimib kahesuunaline ja regulaarne suhtlus.
1 2 3 4 5
4. Muudatuse juhtimiseks on olemas piisavad ressursid kavandamisest elluviimiseni (aeg, õige ettevalmistusega inimesed, raha).
1 2 3 4 5
5. Muudatusest mõjutatud sihtgruppe on kaasatud, koolitatud ja on loodud mõõdikud muudatuse omaksvõtu saavutamiseks.
1 2 3 4 5

Saite 0 punkti 25-st võimalikust.

Millised on teie edasised võimalused muudatusvalmiduse suurendamiseks, saab huvi korral lähemalt teada meie konsultandilt.

Registreeri huvi 30 minutiseks tasuta konsultatsiooniks.

Jäta allolevasse lahtrisse oma e-mail ja lepime peatselt sobiva aja.

Täname! Võtame peatselt teiega ühendust.