Kõige populaarsem muudatuste juhtimise programm maailmas

3-päevase programmi keskmes on teie organisatsiooni käimasolev projekt, mille peal saate Prosci metoodikat ning ADKAR mudelit rakendada.

Väärtus osalejale

 • Mõistmine, kuidas muudatuste juhtimine organisatsiooni tulemusi parandab
 • Teadmised, kuidas rakendada teaduspõhist muudatuste juhtimise metoodikat ja tööriistakomplekti mis tahes olukorras
 • Võimalus õppida 6000 organisatsiooni kogemustest – mis on see, mis aitab tagada suuremat edu oma muudatusprojektide elluviimisel
 • Võimalus rakendada Prosci praktilisi tööriistu mõne oma organisatsiooni käimasoleva muudatuse peal
 • Omandada Prosci litsents ja ligipääs metoodikale, tööriistadele ning materjalidele
20-22.04 – Prosci® muudatuste juhtimise sertifitseerimine (virtuaalne)

Programm

1 PÄEV

 • Miks on muudatuste juhtimist vaja?
 • Tõhusa muudatuste juhtimise ROI
 • Prosci ADKAR mudel
 • Muudatuse 7 kontseptsiooni
 • Muudatuseks ettevalmistumine: muudatuseks valmisoleku hindamine

2 PÄEV

 • Muudatuseks ettevalmistumine: meeskonna loomine ja sponsorite hindamine
 • Muudatuste juhtimine: kommunikatsiooniplaani ja sponsorite tegevuskava koostamine
 • Valitud projektide esitlused

3 PÄEV

 • Muudatuste juhtimine: coachingu-, koolitus ja vastupanu maandamise plaani koostamine
 • Muudatuse kinnistamine
 • Eksam ja lõpetamine

Prosci muudatuste juhtimise sertifikaat on tunnustatud ACMP ja PMI poolt. 

Change Partnersi Prosci sertifitseerimisprogrammis on  osaletud järgmistest rahvusvahelistest organisatsioonidest: World Economic Forum, Microsoft, 3M, Mars Corporation, CMA CGM, Cognizant, Akzo Nobel, Pipedrive, Volkswagen, Bayer, Implement Consulting Group, JELD-WEN, UPM-Kymmene, Metsä Group, Instru, Linde Group, Danske Bank, Nortal, Atea, Tallink, Flexa, Rimi jpt. Samuti on palju osalejaid olnud kohalikest organisatsioonidest, nii avalikust kui erasektorist, nii väikestest kui suurtest. Ootame ka teid programmis osalema!

Vaata vebinari: Sissejuhatus Prosci muudatuste juhtimise meetodisse

Mis on muudatuste juhtimise sertifikaadi väärtus?

Mida osalejad räägivad


Soovid rohkem infot?

Field is required!
Field is required!
BRONEERI TASUTA KONSULTATSIOON

Change Partners OÜ

Woldemar Mayeri Ärimaja
Paldiski mnt 29, B-korpus, 6. korrus
Tallinn, Eesti 10612

Kontakt

Field is required!
Field is required!
Field is required!

Sul on käsil oluline muudatus?

Tee lühiaudit, et vaadata kuidas sinu organisatsiooni muudatus vastab üleilmsest uuringust välja tulnud 5-le edutegurile.

Muudatuse juhtimise lühiaudit põhineb 5 peamisel eduteguril, mis tulid esile üleilmses Prosci muudatuste juhtimise parima praktika uuringus.

Et teada saada, kuidas teie kavandataval või käimasoleval muudatusprojektil läheb võrdluses üleilmse parima praktikaga, palume hinnata seda allolevate faktorite osas 5-palli skaalal:

1: üldse ei nõustu; 2: ei nõustu; 3: nii ja naa; 4: nõustun; 5: nõustun täielikult.

1. Muudatusel on tippjuhist sponsor*, kes osaleb aktiivselt, kommunikeerib selgelt visiooni ja toetab töötajaid muudatuse vältel.
1 2 3 4 5

*Sponsor tähendab projekti tippjuhist muudatuse omanikku, algatajat, eestvedajat, kes tagab projektile vajaliku prioriteetsuse, toetuse ja ressursid.

2. Muudatuse juhtimiseks kasutatakse struktureeritud lähenemisviisi (nt ADKAR või Agile) ja on loodud ühtne plaan.
1 2 3 4 5
3. Muudatuse jaoks on loodud kommunikatsiooniplaan, muudatusvajadust ja kasusid töötajatele on selgelt kommunikeeritud, toimib kahesuunaline ja regulaarne suhtlus.
1 2 3 4 5
4. Muudatuse juhtimiseks on olemas piisavad ressursid kavandamisest elluviimiseni (aeg, õige ettevalmistusega inimesed, raha).
1 2 3 4 5
5. Muudatusest mõjutatud sihtgruppe on kaasatud, koolitatud ja on loodud mõõdikud muudatuse omaksvõtu saavutamiseks.
1 2 3 4 5

Saite 0 punkti 25-st võimalikust.

Millised on teie edasised võimalused muudatusvalmiduse suurendamiseks, saab huvi korral lähemalt teada meie konsultandilt.

Registreeri huvi 30 minutiseks tasuta konsultatsiooniks.

Jäta allolevasse lahtrisse oma e-mail ja lepime peatselt sobiva aja.

Täname! Võtame peatselt teiega ühendust.