Skip to main content

Oktoober 9-11, 2024 – Prosci® muudatuste juhtimise sertifitseerimine (virtuaalne)

Prosci® muudatuste juhtimise sertifitseerimisprogramm

 
PÄEV 1 Teemad ja sisukirjeldus
10.00 – 10.15 Kogunemine ja tutvustusring
10.15 – 12.00 Sissejuhatus
Miks vajame muudatuste juhtimist? Kuidas tõhus muudatuste juhtimine parandab organisatsiooni tulemusi?
12.00 – 12.15 Paus
12.15 – 13.45 Muudatuse edutegurid ja Prosci Muudatuse Kolmnurga mudel
Millised rollid on vajalikud muudatuse eduks ja mida teame nende rollide kohta Prosci uuringust? Millised on muudatusprojekti kriitilised edutegurid - Prosci Change Triangle Model? Milline on Sinu projekti hetkeseis võrdluses oluliste eduteguritega ja millised on olulised arengukohad?
13.45 – 14.30 Lõuna
14.30 – 16.00 Eduka muudatuse 5 sammu – Prosci ADKAR mudel 
Kuidas toetada inimeste kaasatulekut ja saavutada muudatuste omaksvõtt? Prosci ADKAR® mudel – võimalused teadlikkuse, tahte, teadmiste, võimekuse ja kinnistamise arendamiseks muudatuste käigus.
16.00 – 16.15 Paus
16.15 - 17.30 Prosci 3-faasiline protsess, 1. faas: Muudatuse kavandamine
Kuidas sõnastada selged eesmärgid ja tõlkida suuri sihte lahti arusaadavaks muudatusplatvormiks? Kuidas hinnata muudatuse mõju sihtgruppidele ja valida sobivat muudatusstrateegiat?
 
PÄEV 2 Teemad ja sisukirjeldus
10.00 – 10.15 Eelmise päeva mänguline kokkuvõte
10.15 – 12.00 Prosci 3-faasiline protsess, 1. faas: Muudatuse kavandamine
Mida on edu saavutamiseks vaja? Projekti riskide ja võimaliku vastupanu tuvastamine.
12.00 – 12.15 Paus
12.15 – 13.45 Prosci 3-faasiline protsess, 1. faas: Muudatuse kavandamine
Mida on edu saavutamiseks vaja? Ressursside, rollide ja tegevuskava määratlemine. Projekti sponsorluse ja sponsorkoalitsiooni tugevuse hindamine.
13.45 – 14.30 Lõuna
14.30 – 16.00 Prosci 3-faasiline protsess, 2. faas: Muudatuste juhtimine
Mida teha inimeste ettevalmistamiseks ja toetamiseks läbi terve muudatusprotsessi? ADKAR tegevusplaani ja muudatuste juurutusplaanide loomine.
16.00 – 16.15 Paus
16.15 - 17.30 Prosci 3-faasiline protsess, 2. faas: Muudatuste juhtimine
Kuidas aktiveerida muudatuse eduks vajalikud rollid ning saada vajalik tugi sponsoritelt ja juhtidelt igal tasandil? Kuidas mõõta muudatusprojekti edenemist ja monitoorida tulemuslikkust?
 
PÄEV 3 Teemad ja sisukirjeldus
10.00 – 10.15 Teise päeva mänguline kokkuvõte
 10.15 – 12.00 Prosci 3-faasiline protsess, 3. faas: Kinnistamine
Kuidas jälgida tulemusi, tagada muudatuse kinnistumise ja anda õigel ajal vastutus üle?
12.00 – 12.15 Paus
12.15 – 13.45 Prosci 3-faasiline protsess, 3. faas: Kinnistamine
Kuidas jälgida tulemusi, tagada muudatuse kinnistumise ja anda õigel ajal vastutus üle?
13.45 – 14.30 Lõuna
14.30 – 16.00 3. teemaploki pealkiri
Osalejaprojektide esitluste ettevalmistus ja nõustamine.
16.00 – 16.15 Paus
16.15 - 17.30 4. teemaploki pealkiri
Osalejaprojektide esitlused. Järgmised sammud ja sertifitseerimine.
  Prosci® muudatuste juhtimise sertifitseerimisel on osalenud juba 250 juhti Baltikumi organisatsioonidest! Keskmine tagasiside 4,8 palli/5st. Mida sisaldab?
  • Kolmepäevane virtuaalne koolitusprogramm Prosci® Advanced Instructor’i läbiviimisel​
  • Prosci Change Practitioner individuaalne kasutajalitsents Prosci metoodikate rakendamiseks oma organisatsioonis​
  • Programmi osalejamaterjal ja töövahendid
  • Programm annab aastase ligipääsu tipptasemel digilahendustele (Prosci Hub Solution): Proxima äpp muudatusprojekti algusest lõpuni planeerimiseks parima praktika tööriistade abiga; ligipääs rakendamise soovitustele (Knowledge Hub) ja suurimale muudatuse valdkonna uuringutulemustele maailmas (Best Practices in Change Management koos sektoripõhiste soovituste ja benchmarkingu võimalusega)
  • Tasuta grupicoachingu sessioon u 1 kuu peale sertifitseerimist

 

Change Practitioner programm on abiks kui:

  • Sul on oluline muudatusväljakutse, aga vajad rohkem teadmisi ja selgust, kuidas see päriselt ellu viia
  • Soovid jõuda kiiremini tulemusteni, tõsta elluviimise efektiivsust või täita oma organisatsiooni strateegilist eesmärki
  • Soovid saavutada suuremat omaksvõttu, et inimesed Sinu organisatsioonis või meeskonnas tuleks uuendustega kaasa
  • Tahad juhtida muudatusi rohkem andmepõhiselt
  • Soovid tõsta enda ja oma meeskonna võimekust muudatusi juhtida, et saavutada konkurentsieelist
Registration work in progress... please wait.
Täname registreerumast!

Change Partners OÜ

Woldemar Mayeri Ärimaja
Paldiski mnt 29, B-korpus, 6. korrus
Tallinn, Eesti 10612

Reg no: 10744322

DUNS: 514409445

Kontakt

E-maili aadress
Field is required!
Field is required!
Nimi
Field is required!
Field is required!
Sinu kiri
Field is required!
Field is required!