Koolitused

Eduka muudatuse eelduseks on see, et organisatsiooni kõik tasandid – tippjuhid, keskastmejuhid, projektimeeskond ja töötajad – täidaksid oma rolli muudatuse protsessis. Pakume iga muudatuse võtmerolli täitja jaoks praktilisi koolitusi (ka virtuaalseid), mis tagavad neile vajalikud teadmised ja tööriistad muudatuse edukaks juhtimiseks.

Prosci® muudatuste juhtimise alustõed

Ülevaatlik arusaam muudatuse olemusest ja organisatsioonilistest kasudest, mida toob kaasa tõhus muudatuste juhtimine.

See ühepäevane koolitus käsitleb muudatuste juhtimise põhitõdesid ja selgitab, kuidas tõhus muudatuste juhtimine võib teie organisatsioonile kasu tuua. Koolituse käigus rakendatakse muudatuste juhtimise põhimõtteid osaleja enda projekti peal suurendamaks teadlikkust muudatuste juhtimisest.

Väärtus osalejale:

 • Arusaamine muudatuste juhtimise väärtusest ja selle parimatest praktikatest
 • Muudatuste juhtimise viie põhitõe rakendamine enda projekti peal
 • Arusaamine, kuidas rakendada Prosci ADKAR® mudelit individuaalseks muutuseks
 • Tutvumine organisatsioonilise muudatuse kolme faasiga
 • Tegevusplaani loomine ja järgimiskava
Prosci Fundamentals programmid Pipedrive'is

Programmi flaier

Prosci® muudatuste juhtimise koolitus esma- ja kesktasandijuhtidele

Tööriistad ja teadmised esma- ja kesktasandijuhtidele, kuidas aidata oma töötajaid läbi muudatusprotsessi.

Juhtide roll on muudatuste ajal kriitilise tähtsusega, kuna töötajad pöörduvad esmajärjekorras oma juhi poole, et aru saada, kuidas muudatus neid isiklikult puudutab. Paraku üle 80% juhtidest ei oma piisavat ettevalmistust ja süsteemseid töövahendeid, et töötajaid vajalikul määral toetada. See on üheks põhjuseks, miks organisatsioonidel jäävad sageli muudatustega soovitud eesmärgid saavutamata.

Väärtus osalejale:

 • Arusaamine muudatuste juhtimise olemusest ja juhi rolli olulisest selles protsessis
 • Mõistmine, kuidas rakendada Prosci ADKAR® mudelit individuaalse muutuse toetamiseks ja töötajate vastuseisu vähendamiseks
 • Käimasoleva muudatuse hindamine erinevate tööriistade abil – kuidas on konkreetne meeskond sellest mõjutatud
 • Tegevusplaani loomine – kuidas aidata töötajatel üle saada barjääridest, mis neil takistab soovitud tulemusteni jõudmast
Prosci esma- ja kesktasandijuhtide koolitused Tallinkis

Programmi flaier

Prosci® muudatuste juhtimise sertimisprogramm

Maailmas kõige laialdasemalt aktsepteeritud muudatuste juhtimise alast kvalifikatsiooni pakkuv programm, mis annab vajalikud teadmised, oskused ja tööriistad muudatuse edukaks juhtimiseks.

3 päevase programmi keskmes on teie organisatsiooni käimasolev projekt, mille peal saate Prosci metoodikat ning ADKAR mudelit rakendada.

Väärtus osalejale:

 • Mõtestada enda jaoks lahti muudatuste juhtimise olemus – kuidas reaalselt saavutada muudatusega soovitud tulemus?
 • Õppida 6000 organisatsiooni kogemustest – mis on see, mis aitab tagada suuremat edu oma muudatusprojektide elluviimisel
 • Saada teadmispagas ülemaailmselt tunnustatud Prosci® muudatuste juhtimise metoodikatest ja kuidas rakendada neid lahendusi oma organisatsioonis
 • Järele proovida Prosci praktilisi tööriistu mõne oma organisatsiooni käimasoleva muutuse peal
 • Omandada Prosci metoodikate kasutuslitsents ja -õigused

 

Prosci sertifitseerimisprogrammi tutvustus

Võta meiega ühendust, et rääkida täpsemalt teie organisatsiooni vajadustest

Field is required!
Field is required!
BRONEERI tasuta konsultatsioon

Change Partners OÜ

Woldemar Mayeri Ärimaja
Paldiski mnt 29, B-korpus, 6. korrus
Tallinn, Eesti 10612

Kontakt

Field is required!
Field is required!
Field is required!

Sul on käsil oluline muudatus?

Tee lühiaudit, et vaadata kuidas sinu organisatsiooni muudatus vastab üleilmsest uuringust välja tulnud 5-le edutegurile.

Muudatuse juhtimise lühiaudit põhineb 5 peamisel eduteguril, mis tulid esile üleilmses Prosci muudatuste juhtimise parima praktika uuringus.

Et teada saada, kuidas teie kavandataval või käimasoleval muudatusprojektil läheb võrdluses üleilmse parima praktikaga, palume hinnata seda allolevate faktorite osas 5-palli skaalal:

1: üldse ei nõustu; 2: ei nõustu; 3: nii ja naa; 4: nõustun; 5: nõustun täielikult.

1. Muudatusel on tippjuhist sponsor*, kes osaleb aktiivselt, kommunikeerib selgelt visiooni ja toetab töötajaid muudatuse vältel.
1 2 3 4 5

*Sponsor tähendab projekti tippjuhist muudatuse omanikku, algatajat, eestvedajat, kes tagab projektile vajaliku prioriteetsuse, toetuse ja ressursid.

2. Muudatuse juhtimiseks kasutatakse struktureeritud lähenemisviisi (nt ADKAR või Agile) ja on loodud ühtne plaan.
1 2 3 4 5
3. Muudatuse jaoks on loodud kommunikatsiooniplaan, muudatusvajadust ja kasusid töötajatele on selgelt kommunikeeritud, toimib kahesuunaline ja regulaarne suhtlus.
1 2 3 4 5
4. Muudatuse juhtimiseks on olemas piisavad ressursid kavandamisest elluviimiseni (aeg, õige ettevalmistusega inimesed, raha).
1 2 3 4 5
5. Muudatusest mõjutatud sihtgruppe on kaasatud, koolitatud ja on loodud mõõdikud muudatuse omaksvõtu saavutamiseks.
1 2 3 4 5

Saite 0 punkti 25-st võimalikust.

Millised on teie edasised võimalused muudatusvalmiduse suurendamiseks, saab huvi korral lähemalt teada meie konsultandilt.

Registreeri huvi 30 minutiseks tasuta konsultatsiooniks.

Jäta allolevasse lahtrisse oma e-mail ja lepime peatselt sobiva aja.

Täname! Võtame peatselt teiega ühendust.