Muudatused. Strateegia. Kultuur.


Aitame organisatsioonidel, meeskondadel ja töötajatel arendada muudatuste juhtimise võimekust, efektiivset strateegiat ja hästi toimivat organisatsioonikultuuri!

Muudatused

Kuidas muudatusi tõhusamalt juhtida ja nende edukust tõsta?

Inimesed & Kultuur

Kuidas leida üles inimestes ja meeskondades peituv tegelik potentsiaal ning juurutada tulemuslikku organisatsioonikultuuri?

Strateegia

Kuidas luua inspireerivat visiooni ja muuta see tõeluseks?

Mis on muudatuste juhtimine?


Change Partners on Prosci ametlik partner Baltikumis ja Soomes (koostöös Flow Consulting’iga)

Muudatuste juhtimine puudutab seda osa organisatsioonilisest muudatusest, mis on seotud inimestega – olgu selleks siis uue strateegia ja kultuuri rakendamine, süsteemi/protsessi muudatused või reageerimine turu muutustele.

Muudatuste juhtimise eesmärk on tagada, et kõik, keda muudatus mõjutab, võtaksid muudatuse omaks ja õpiksid kasutama uusi kavandatud süsteeme ja protsesse.

Muudatuste juhtimine on kriitilise tähtsusega, kui teil on käsil…

  • projekt, mis peab kindlasti õnnestuma
  • inimesi puudutava muudatuse rakendamine
  • muudatus, millele on tugev vastuseis

Miks kliendid meid valivad?


Meiega koostööd tehes saate endi käsutusse ülemaailmselt tunnustatud tööriistad ja parima praktika, mis toetub üle 25 aasta pikkusele kogemusele selles, mida on vaja edukate tulemuste saavutamiseks.

25 aastat kogemusi

Tugev rahvusvaheline ja kohalik partnervõrgustik

Maailma juhtivad tööriistad ja parim praktika

95% kõrge kliendirahulolu

Kliendid meist


Change Partners OÜ

Woldemar Mayeri Ärimaja
Paldiski mnt 29, B-korpus, 6. korrus
Tallinn, Eesti 10612

Kontakt

Field is required!
Field is required!
Field is required!

Sul on käsil oluline muudatus?

Tee lühiaudit, et vaadata kuidas sinu organisatsiooni muudatus vastab üleilmsest uuringust välja tulnud 5-le edutegurile.

Muudatuse juhtimise lühiaudit põhineb 5 peamisel eduteguril, mis tulid esile üleilmses Prosci muudatuste juhtimise parima praktika uuringus.

Et teada saada, kuidas teie kavandataval või käimasoleval muudatusprojektil läheb võrdluses üleilmse parima praktikaga, palume hinnata seda allolevate faktorite osas 5-palli skaalal:

1: üldse ei nõustu; 2: ei nõustu; 3: nii ja naa; 4: nõustun; 5: nõustun täielikult.

1. Muudatusel on tippjuhist sponsor*, kes osaleb aktiivselt, kommunikeerib selgelt visiooni ja toetab töötajaid muudatuse vältel.
1 2 3 4 5

*Sponsor tähendab projekti tippjuhist muudatuse omanikku, algatajat, eestvedajat, kes tagab projektile vajaliku prioriteetsuse, toetuse ja ressursid.

2. Muudatuse juhtimiseks kasutatakse struktureeritud lähenemisviisi (nt ADKAR või Agile) ja on loodud ühtne plaan.
1 2 3 4 5
3. Muudatuse jaoks on loodud kommunikatsiooniplaan, muudatusvajadust ja kasusid töötajatele on selgelt kommunikeeritud, toimib kahesuunaline ja regulaarne suhtlus.
1 2 3 4 5
4. Muudatuse juhtimiseks on olemas piisavad ressursid kavandamisest elluviimiseni (aeg, õige ettevalmistusega inimesed, raha).
1 2 3 4 5
5. Muudatusest mõjutatud sihtgruppe on kaasatud, koolitatud ja on loodud mõõdikud muudatuse omaksvõtu saavutamiseks.
1 2 3 4 5

Saite 0 punkti 25-st võimalikust.

Millised on teie edasised võimalused muudatusvalmiduse suurendamiseks, saab huvi korral lähemalt teada meie konsultandilt.

Registreeri huvi 30 minutiseks tasuta konsultatsiooniks.

Jäta allolevasse lahtrisse oma e-mail ja lepime peatselt sobiva aja.

Täname! Võtame peatselt teiega ühendust.