Tulemused, mida soovid.

Muutused, mida vajad.

Tulemuste saavutamine läbi inimeste ning tulemuslike muudatuste

Koostöös teiega loome ja juurutame tulemustele orienteeritud muudatuste juhtimise strateegiad.

Aitame teil oma inimesi edukate muudatuste juhtimiseks ette valmistada.


INDIVIDUAALSETE OSKUSTE &
KOMPETENTSIDE ARENDAMINE

EDUKAD MUST-WIN PROJEKTID

ARENEMINE MUUTUMISVALMIKS ORGANISATSIOONIKS

Mis on muudatuste juhtimine?


Tulemused ja muudatused on omavahel seotud. Soovitud tulemuste saavutamiseks on vaja edukaid muudatusi.

Muudatuste juhtimine on see osa organisatsioonilisest muudatusest, mis on seotud inimestega – olgu selleks siis uue strateegia ja kultuuri rakendamine, süsteemi/protsessi muutmine või reageerimine turu muutustele. Muudatuste juhtimise eesmärk on tagada, et kõik mõjutatud osapooled võtaksid muudatuse omaks ja õpiksid kasutama uusi kavandatud süsteeme ja protsesse.

Oleme 2017. aastast Prosci litsentseeritud partner ja omame ainuõigust nende muudatuste juhtimise alase oskusteabe pakkumiseks Baltimaades ja Soomes (koostöös Flow Consulting’iga).

Prosci on loonud süsteemse ja tervikliku muudatuste juhtimise metoodika, mida kasutab 70% maailma suurimatest ettevõtetest. See põhineb 20 aastat väldanud teadusuuringutel ja tõestuspõhistel kogemustel selle kohta, mida on reaalselt vaja muudatuste edukaks juhtimiseks.

Prosci lahendused


Sertifitseerimine

Enim aktsepteeritud muudatuste juhtimise koolitus maailmas

Koolitus

Kujundage kõigil organisatsioonitasanditel ühtne arusaam töötajate rollist muudatustes ja nende võimekusest muudatusi ellu viia

Konsultatsioon

Suurendage oma kriitiliste muudatusprojektide edukust ja looge terviklik süsteem muudatuste haldamiseks

Muudatuste juhtimise mõju teie organisatsioonile

ILMA TEADLIKU
MUUDATUSTE JUHTIMISETA

Töötajad pole muutusteks valmis

 

  • Ebaõnnestunud projekti tulemused

  • Ootamatud viivitused ja edasilükkamised

  • Ettenägematud kulud

  • Madal vastuvõtt ja kasutus

TEADLIKU
MUUDATUSTE JUHTIMISEGA

Töötajad tunnevad, et on muutusteks valmistunud ja piisavalt toetatud

  • Tulemuslikkus projektide elluviimisel

  • Tõenäosus püsida ajakavas

  • Tõenäosus püsida eelarves

  • Kõrgem tulemuslikkus ja ROI

Miks kliendid valivad Prosci?


Meiega koostööd tehes saate edukate tulemuste saavutamiseks endi käsutusse ülemaailmselt tunnustatud tööriistad ja parima praktika, mis toetub üle 25 aasta pikkusele kogemusele, mida on vaja edukate tulemuste saavutamiseks.

20+AASTAT UURINGUID 
MUUDATUSTE JUHTIMISE TEEMAL

75,000+INIMEST ÜLEILMSELT KOOLITATUD &
SERTIFITSEERITUD

80% FORTUNE 100 ETTEVÕTETEST
KASUTAB PROSCI LAHENDUSI

Organisatsiooniline muudatus algab individuaalse muutuse juhtimisest

Muudatus on tihti kompleksne ja keeruline protsess – see on paratamatus. Kõige sagedamini tuuakse projekti ebaõnnestumise põhjuseks probleeme muudatusest mõjutatud inimestega. Ometi investeerivad organisatsioonid tihti rohkem muudatuse tehnilistesse üksikasjadesse, kui mõjutatud inimeste juhtimisse.

Esimene samm mis tahes tüüpi organisatsiooniliste muudatuste juhtimisel on arusaamine, kuidas esmalt juhtida muudatust, mida kogeb üksikisik. Üksikisikute ja organisatsioonide edukaks muutmiseks on vaja uut mõtlemist, uusi muudatuste mudeleid ja uusi tööriistu.

On tõestatud, et Prosci ADKAR mudel aitab organisatsioonidel oma muudatusalgatustest kõige suuremat kasu saada.

 

Change Partners OÜ

Woldemar Mayeri Ärimaja
Paldiski mnt 29, B-korpus, 6. korrus
Tallinn, Eesti 10612

Kontakt

Field is required!
Field is required!
Field is required!

Sul on käsil oluline muudatus?

Tee lühiaudit, et vaadata kuidas sinu organisatsiooni muudatus vastab üleilmsest uuringust välja tulnud 5-le edutegurile.

Muudatuse juhtimise lühiaudit põhineb 5 peamisel eduteguril, mis tulid esile üleilmses Prosci muudatuste juhtimise parima praktika uuringus.

Et teada saada, kuidas teie kavandataval või käimasoleval muudatusprojektil läheb võrdluses üleilmse parima praktikaga, palume hinnata seda allolevate faktorite osas 5-palli skaalal:

1: üldse ei nõustu; 2: ei nõustu; 3: nii ja naa; 4: nõustun; 5: nõustun täielikult.

1. Muudatusel on tippjuhist sponsor*, kes osaleb aktiivselt, kommunikeerib selgelt visiooni ja toetab töötajaid muudatuse vältel.
1 2 3 4 5

*Sponsor tähendab projekti tippjuhist muudatuse omanikku, algatajat, eestvedajat, kes tagab projektile vajaliku prioriteetsuse, toetuse ja ressursid.

2. Muudatuse juhtimiseks kasutatakse struktureeritud lähenemisviisi (nt ADKAR või Agile) ja on loodud ühtne plaan.
1 2 3 4 5
3. Muudatuse jaoks on loodud kommunikatsiooniplaan, muudatusvajadust ja kasusid töötajatele on selgelt kommunikeeritud, toimib kahesuunaline ja regulaarne suhtlus.
1 2 3 4 5
4. Muudatuse juhtimiseks on olemas piisavad ressursid kavandamisest elluviimiseni (aeg, õige ettevalmistusega inimesed, raha).
1 2 3 4 5
5. Muudatusest mõjutatud sihtgruppe on kaasatud, koolitatud ja on loodud mõõdikud muudatuse omaksvõtu saavutamiseks.
1 2 3 4 5

Saite 0 punkti 25-st võimalikust.

Millised on teie edasised võimalused muudatusvalmiduse suurendamiseks, saab huvi korral lähemalt teada meie konsultandilt.

Registreeri huvi 30 minutiseks tasuta konsultatsiooniks.

Jäta allolevasse lahtrisse oma e-mail ja lepime peatselt sobiva aja.

Täname! Võtame peatselt teiega ühendust.