Skip to main content

Muudatuste juhtimine


Muudatustega edu saavutamine läbi inimeste ette valmistamise ja toetamise

Mis on muudatuste juhtimine?


Muudatused ja tulemused on omavahel seotud. Soovitud tulemuste saavutamiseks on vaja edukaid muudatusi.

Muudatuste juhtimine on see osa organisatsioonilisest muudatusest, mis on seotud inimestega – olgu selleks siis uue strateegia ja kultuuri rakendamine, süsteemi/protsessi muutmine või reageerimine turu muutustele. Muudatuste juhtimise eesmärk on tagada, et kõik mõjutatud osapooled võtaksid muudatuse omaks ja õpiksid kasutama uusi kavandatud süsteeme ja protsesse.

Oleme 2017. aastast Prosci® litsentseeritud partner ja omame ainuõigust nende muudatuste juhtimise alase oskusteabe pakkumiseks Baltimaades ja Soomes.

Prosci on loonud süsteemse ja tervikliku muudatuste juhtimise metoodika, mida kasutab 70% maailma suurimatest ettevõtetest. See põhineb 20 aastat väldanud teadusuuringutel ja tõestuspõhistel kogemustel selle kohta, mida on reaalselt vaja muudatuste edukaks juhtimiseks.


Keskendume tulemustele, mis on saavutatud läbi inimeste ja mõjuvate muudatuste


Koostöös teiega loome ja juurutame tulemustele orienteeritud muudatuste juhtimise strateegiad.

Aitame teil oma inimesi edukate muudatuste juhtimiseks ette valmistada.

INDIVIDUAALSETE OSKUSTE &
KOMPETENTSIDE ARENDAMINE
EDUKAD MUST-WIN PROJEKTID
ARENEMINE
MUUTUMISVALMIKS ORGANISATSIOONIKS

Prosci lahendused


SERTIFITSEERIMINE

Enim aktsepteeritud muudatuste juhtimise koolitus maailmas

KOOLITUSED

Kujundage kõigil organisatsioonitasanditel ühtne arusaam töötajate rollist muudatustes ja nende võimekusest muudatusi ellu viia

KONSULTATSIOONID

Suurendage oma kriitiliste muudatusprojektide edukust ja looge terviklik süsteem muudatuste haldamiseks

Miks muudatuste juhtimine?


See, kuidas muudatusi juhtida, mõjutab teie organisatsiooni kõige olulisemaid aspekte – töötajaid, kliente ja tulemuslikkust. Arvestades, et organisatsioonid seisavad silmitsi üha kiiremate ja keerukamate muudatustega, on muudatuste juhtimine tõusmas prioriteediks. Eelkõige toetab muudatuste juhtimine töötajaid, et nad saaksid muudatuses edukalt kaasa lüüa ja selle omaks võtta.

Projekti tulemuste parandamine

Projektijuhtimine, mis keskendub muudatuse tehnilisele poolele, ja muudatuste juhtimine, mis keskendub muudatuse inimestega seotud poolele, mängivad mõlemad õnnestumisel olulist rolli. Kui palju saad oma projekti eesmärkide saavutamise tõenäosust suurendada, kui kasutad muudatuste juhtimise parimaid praktikaid? Prosci uuringu kohaselt 7 korda, küsitledes praktikuid üle maailma juba rohkem kui 20 aastat.

7x tulemuslikumad muudatused

Muudatusega seotud inimeste poole eiramisega kaasnevad kulud ja riskid võivad olla märkimisväärsed, mõjutades mitte ainult projekti tulemusi, vaid ka ajakava, eelarvet ja palju muud.

Muudatuste juhtimise mõju teie organisatsioonile


ILMA TEADLIKU MUUDATUSTE JUHTIMISETA

Töötajad pole muutuseks valmis

 

  • Ebaõnnestunud projektid

  • Ootamatud viivitused ja edasilükkamised

  • Ettenägematud kulud

  • Madal omaksvõtt ja kasutus

TEADLIKU MUUDATUSTE JUHTIMISEGA

Töötajad tunnevad, et on muutusteks valmistunud ja piisavalt toetatud

  • Õnnestunud projektid

  • Tõenäosus püsida ajakavas

  • Tõenäosus püsida eelarves

  • Kõrge tulemuslikkus ja ROI

Miks kliendid valivad Prosci?


Meiega koostööd tehes saate endi käsutusse ülemaailmselt tunnustatud tööriistad ja parima praktika, mis toetub üle 25 aasta pikkusele kogemusele – mida on vaja edukate tulemuste saavutamiseks.

20+AASTAT UURINGUID MUUDATUSTE JUHTIMISE TEEMAL

100 000+INIMEST ÜLEILMSELT KOOLITATUD &
SERTIFITSEERITUD

80% FORTUNE 100 ETTEVÕTETEST KASUTAB PROSCI LAHENDUSI

Prosci metoodika


Prosci on olnud muudatuste juhtimise uuringute esirinnas juba üle 20 aasta. Prosci metoodika põhineb parimal praktikal ja kollektiivsetel kogemustel nendelt, kes muudatusi üle maailma ellu viivad.

Prosci metoodika ja sellega seotud mudelid, tööriistad ja protsessid põhinevad aastatepikkusel uurimistööl, ehk tegemist on muudatuste juhtimise parima praktikaga. Vaatame Prosci metoodika kahte põhikomponenti: Prosci ADKAR mudelit ja Prosci 3-faasilist protsessi.

Organisatsiooniline muudatus algab individuaalse muutuse juhtimisest


Muudatus on tihti kompleksne ja keeruline protsess – see on paratamatus. Kõige sagedamini tuuakse projekti ebaõnnestumise põhjuseks probleeme muudatusest mõjutatud inimestega. Ometi investeerivad organisatsioonid tihti rohkem muudatuse tehnilistesse üksikasjadesse, kui mõjutatud inimeste juhtimisse.

Esimene samm mis tahes tüüpi organisatsiooniliste muudatuste juhtimisel on arusaamine, kuidas esmalt juhtida muudatust, mida kogeb üksikisik. Üksikisikute ja organisatsioonide edukaks muutmiseks on vaja uut mõtlemist, uusi muudatuste mudeleid ja uusi tööriistu.

Seega on küsimus selles, kuidas me toetame seda individuaalset muutust, mis viib organisatsiooni muutumiseni? Kõige olulisem on kasutada struktureeritud protsessi – ADKAR mudelit, et suunata inimesi läbi konkreetse muudatuse, et nad selle omaks võtaksid.

Raamistik organisatsiooniliseks muudatuseks


Kui ADKAR mudel toetab muutusi üksikisiku tasandil, siis Prosci 3-faasiline protsess pakub raamistiku muudatuste saavutamiseks organisatsiooni tasandil. See struktureeritud, kuid paindlik protsess juhendab milliseid samme ja tegevusi on vaja teha, et projektiga edu saavutada. Selle protsessi raames rakendatakse nii ADKAR mudelit kui ka projekti “tervise” (PCT) hindamist.

Edulood


Ettevõtte ümberkorraldamise toetamine ülemaailmses juhtivas laevanduskontsernis

Pilvepõhise tarkvaraettevõtte kiire kasvu toetamine

OIXIO grupi loomine

Soovid rohkem teada saada Prosci muutuste juhtimise metoodikast ning parimatest praktikatest?

Teie e-mail
Field is required!
Field is required!
Teie telefon
Field is required!
Field is required!
Tekst
Field is required!
Field is required!
Registreeri huvi

Change Partners OÜ

Woldemar Mayeri Ärimaja
Paldiski mnt 29, B-korpus, 6. korrus
Tallinn, Eesti 10612

Reg no: 10744322

DUNS: 514409445

Kontakt

E-maili aadress
Field is required!
Field is required!
Nimi
Field is required!
Field is required!
Sinu kiri
Field is required!
Field is required!