Pilvepõhise tarkvaraettevõtte kiire kasvu toetamine

Kliendivajadus

Pipedrive arendab müügi-CRMi ja müügitoru juhtimise tarkvara ning on üks Euroopa edukamaid idufirmasid, mis muudab elu lihtsamaks enam kui 90 000 kliendil 175 riigis. Väikese idufirmana alustanud pilvepõhine müügitarkvaraettevõte on kasvanud üle 600 töötajaga ettevõtteks ja kontoriga 6 asukohas üle maailma. Suur organisatsioon vajab kõrge kvalifikatsiooniga töötajate motiveerimiseks pidevalt uusi innovatiivseid protsesse, kuna tegutsetakse konkurentsitihedas ärikeskkonnas.

Mis me tegime

  • 15 juhtide gruppi Eestis ja Portugalis omandas Prosci ühtse metoodika muudatusprojektide kavandamiseks ja elluviimiseks.
  • 8 Pipedrive juhti läbis Prosci muudatuste juhtimise sertimisprogrammi.
  • 100+ töötajale viisime läbi töötoad, mille eesmärgiks oli arendada kiiret muudatustega kohanemise võimet.

Tulemused

  • Edukalt ellu viidud muudatusprojektid.
  • Pipedrive lisas Prosci töötoad ettevõtte ​koolitusplaani, mida oma töötajatele regulaarselt pakutakse ning otsustas rakendada Prosci ​metoodikat ka oma võtmeprojektides.

Change Partners OÜ

Woldemar Mayeri Ärimaja
Paldiski mnt 29, B-korpus, 6. korrus
Tallinn, Eesti 10612

Kontakt

Field is required!
Field is required!
Field is required!

Sul on käsil oluline muudatus?

Tee lühiaudit, et vaadata kuidas sinu organisatsiooni muudatus vastab üleilmsest uuringust välja tulnud 5-le edutegurile.

Muudatuse juhtimise lühiaudit põhineb 5 peamisel eduteguril, mis tulid esile üleilmses Prosci muudatuste juhtimise parima praktika uuringus.

Et teada saada, kuidas teie kavandataval või käimasoleval muudatusprojektil läheb võrdluses üleilmse parima praktikaga, palume hinnata seda allolevate faktorite osas 5-palli skaalal:

1: üldse ei nõustu; 2: ei nõustu; 3: nii ja naa; 4: nõustun; 5: nõustun täielikult.

1. Muudatusel on tippjuhist sponsor*, kes osaleb aktiivselt, kommunikeerib selgelt visiooni ja toetab töötajaid muudatuse vältel.
1 2 3 4 5

*Sponsor tähendab projekti tippjuhist muudatuse omanikku, algatajat, eestvedajat, kes tagab projektile vajaliku prioriteetsuse, toetuse ja ressursid.

2. Muudatuse juhtimiseks kasutatakse struktureeritud lähenemisviisi (nt ADKAR või Agile) ja on loodud ühtne plaan.
1 2 3 4 5
3. Muudatuse jaoks on loodud kommunikatsiooniplaan, muudatusvajadust ja kasusid töötajatele on selgelt kommunikeeritud, toimib kahesuunaline ja regulaarne suhtlus.
1 2 3 4 5
4. Muudatuse juhtimiseks on olemas piisavad ressursid kavandamisest elluviimiseni (aeg, õige ettevalmistusega inimesed, raha).
1 2 3 4 5
5. Muudatusest mõjutatud sihtgruppe on kaasatud, koolitatud ja on loodud mõõdikud muudatuse omaksvõtu saavutamiseks.
1 2 3 4 5

Saite 0 punkti 25-st võimalikust.

Millised on teie edasised võimalused muudatusvalmiduse suurendamiseks, saab huvi korral lähemalt teada meie konsultandilt.

Registreeri huvi 30 minutiseks tasuta konsultatsiooniks.

Jäta allolevasse lahtrisse oma e-mail ja lepime peatselt sobiva aja.

Täname! Võtame peatselt teiega ühendust.