Tallinna Linnavalitsuse uus IT-süsteem

Kliendivajadus

Tallinna linn arendas uut IT-süsteemi oluliste seadusloomeprotsesside täiustamiseks. Uus süsteem asendas vana IT-tarkvara ning pidi suurendama tõhusust, läbipaistvust ja kaasatust. Ehkki tehniline lahendus telliti hangetes, tuli selle rakendamist kõigis ametites vastuvõtmiseks toetada.

Mis me tegime

  • Me korraldasime projekti töötube ja juhendasime meeskonda projekti rakendusplaani koostamisel, juhtimiskavade muutmisel ja rollide määratlemisel.
  • Veel pakkusime projektimeeskonnale ühist raamistikku ja tööriistu muudatuse projekti kavandamiseks ja elluviimiseks. Seda vedas eest sertifitseeritud muudatuste juht ja projekti peamine sponsor Prosci 3-päevases muudatuste juhtimise sertifitseerimisprogrammis.
  • Lisaks täiendasime tipp- ja keskastmejuhtide muudatuste juhtimise oskusi 1-päevases töötoas.

Tulemused

  • Aitasime muudatuste juhtimise tegevusi integreerida projekti kavasse ja määratleda saavutatavad kriitilised vahe-eesmärgid.
  • Täiustasime muudatuse juhtimise oskusi ja ettevõttesiseseid võimalusi projekti edukaks juhtimiseks.

Change Partners OÜ

Woldemar Mayeri Ärimaja
Paldiski mnt 29, B-korpus, 6. korrus
Tallinn, Eesti 10612

Kontakt

Field is required!
Field is required!
Field is required!

Sul on käsil oluline muudatus?

Tee lühiaudit, et vaadata kuidas sinu organisatsiooni muudatus vastab üleilmsest uuringust välja tulnud 5-le edutegurile.

Muudatuse juhtimise lühiaudit põhineb 5 peamisel eduteguril, mis tulid esile üleilmses Prosci muudatuste juhtimise parima praktika uuringus.

Et teada saada, kuidas teie kavandataval või käimasoleval muudatusprojektil läheb võrdluses üleilmse parima praktikaga, palume hinnata seda allolevate faktorite osas 5-palli skaalal:

1: üldse ei nõustu; 2: ei nõustu; 3: nii ja naa; 4: nõustun; 5: nõustun täielikult.

1. Muudatusel on tippjuhist sponsor*, kes osaleb aktiivselt, kommunikeerib selgelt visiooni ja toetab töötajaid muudatuse vältel.
1 2 3 4 5

*Sponsor tähendab projekti tippjuhist muudatuse omanikku, algatajat, eestvedajat, kes tagab projektile vajaliku prioriteetsuse, toetuse ja ressursid.

2. Muudatuse juhtimiseks kasutatakse struktureeritud lähenemisviisi (nt ADKAR või Agile) ja on loodud ühtne plaan.
1 2 3 4 5
3. Muudatuse jaoks on loodud kommunikatsiooniplaan, muudatusvajadust ja kasusid töötajatele on selgelt kommunikeeritud, toimib kahesuunaline ja regulaarne suhtlus.
1 2 3 4 5
4. Muudatuse juhtimiseks on olemas piisavad ressursid kavandamisest elluviimiseni (aeg, õige ettevalmistusega inimesed, raha).
1 2 3 4 5
5. Muudatusest mõjutatud sihtgruppe on kaasatud, koolitatud ja on loodud mõõdikud muudatuse omaksvõtu saavutamiseks.
1 2 3 4 5

Saite 0 punkti 25-st võimalikust.

Millised on teie edasised võimalused muudatusvalmiduse suurendamiseks, saab huvi korral lähemalt teada meie konsultandilt.

Registreeri huvi 30 minutiseks tasuta konsultatsiooniks.

Jäta allolevasse lahtrisse oma e-mail ja lepime peatselt sobiva aja.

Täname! Võtame peatselt teiega ühendust.