Endoveri juhtimisvõimekuse arendamine ja strateegiaprotsessi nõustamine

Kliendivajadus

Eesti juhtiva kinnisvaraarendaja Endoveri eesmärgiks oli juhioskuste arendamise kaudu suurendada projektide elluviimise efektiivsust ning üksuste- ja rollide vahelist koostööd. Samuti oli tellija sooviks saavutada selgust ja pühendumist kiirel kasvulainel olnud ettevõtte edasiste strateegiliste eesmärkide ja valikute osas.

Mis me tegime

  • Teostasime 5-moodulise arenguprogrammi ligi 20-le juhile koos DiSC Workplace käitumisprofiilide ja praktiliste juhi tööriistadega. Fookuses olid juhi isiklik efektiivsus, inimeste- ja koostööprotsessi juhtimine ning muudatuste juhtimine. Programm sisaldas uuenduslike elementidena Lean koostöösimulatsiooni, abiks meeskondliku tegutsemise ja protsesside juhtimise oskuste analüüsimisel. Õpitu töökohale rakendamist toetas programmi lõpus grupicoachingu päev.
  • Täiendavalt töötasime 2-kuu jooksul ettevõtte juhtgrupiga koos välja ettevõtte strateegia, mille kontsentraat mahub ühele lehele ja on seetõttu lihtsamini kommunikeeritav. Strateegiakaardi meetod võimaldas joondada ettevõtte ja valdkondade strateegiakaardid ning kaasata strateegia loomise protsessi suure osa ettevõtte töötajatest.

Tulemused

  • Arenguprogrammi tulemusena kasvas projektijuhtide eestvedamise ja koostöö võimekus, meeskond oli rohkem joondunud ühistele eesmärkidele.
  • Uutmoodi strateegia loomise protsess kaasas suurema osa töötajatest ja tekitas elluviimiseks vajaliku pühendumise ülevalt alla.

Change Partners OÜ

Woldemar Mayeri Ärimaja
Paldiski mnt 29, B-korpus, 6. korrus
Tallinn, Eesti 10612

Kontakt

Field is required!
Field is required!
Field is required!

Sul on käsil oluline muudatus?

Tee lühiaudit, et vaadata kuidas sinu organisatsiooni muudatus vastab üleilmsest uuringust välja tulnud 5-le edutegurile.

Muudatuse juhtimise lühiaudit põhineb 5 peamisel eduteguril, mis tulid esile üleilmses Prosci muudatuste juhtimise parima praktika uuringus.

Et teada saada, kuidas teie kavandataval või käimasoleval muudatusprojektil läheb võrdluses üleilmse parima praktikaga, palume hinnata seda allolevate faktorite osas 5-palli skaalal:

1: üldse ei nõustu; 2: ei nõustu; 3: nii ja naa; 4: nõustun; 5: nõustun täielikult.

1. Muudatusel on tippjuhist sponsor*, kes osaleb aktiivselt, kommunikeerib selgelt visiooni ja toetab töötajaid muudatuse vältel.
1 2 3 4 5

*Sponsor tähendab projekti tippjuhist muudatuse omanikku, algatajat, eestvedajat, kes tagab projektile vajaliku prioriteetsuse, toetuse ja ressursid.

2. Muudatuse juhtimiseks kasutatakse struktureeritud lähenemisviisi (nt ADKAR või Agile) ja on loodud ühtne plaan.
1 2 3 4 5
3. Muudatuse jaoks on loodud kommunikatsiooniplaan, muudatusvajadust ja kasusid töötajatele on selgelt kommunikeeritud, toimib kahesuunaline ja regulaarne suhtlus.
1 2 3 4 5
4. Muudatuse juhtimiseks on olemas piisavad ressursid kavandamisest elluviimiseni (aeg, õige ettevalmistusega inimesed, raha).
1 2 3 4 5
5. Muudatusest mõjutatud sihtgruppe on kaasatud, koolitatud ja on loodud mõõdikud muudatuse omaksvõtu saavutamiseks.
1 2 3 4 5

Saite 0 punkti 25-st võimalikust.

Millised on teie edasised võimalused muudatusvalmiduse suurendamiseks, saab huvi korral lähemalt teada meie konsultandilt.

Registreeri huvi 30 minutiseks tasuta konsultatsiooniks.

Jäta allolevasse lahtrisse oma e-mail ja lepime peatselt sobiva aja.

Täname! Võtame peatselt teiega ühendust.