Skip to main content

Leadership Pipeline arendusprogramm Velveti tiimijuhtidele

Kliendi vajadus

Disainiagentuur Velvet oli oma arengus jõudnud etappi, kus senine struktuur ei võimaldanud enam ettevõtet efektiivselt juhtida ja inimestele piisavat tuge pakkuda. Nad otsustasid luua vahejuhtide kihi edutades sellesse rolli inimesi ettevõtte seest. Selleks, et uutel juhtidel oleks oma uues rollis parem ettevalmistus ja juhtimiseks vajalikud töövahendid ning ühtne arusaam juhi ülesannetest, viisime Velvetis läbi Leadership Pipeline'i juhtimisprogrammi.

Meie lahendus

Meie 6-kuulise programmi peamised eesmärgid olid:
  • Seada Velveti juhtimistasanditele ühised standardid ja kirjeldada ära ootused erinevatele juhtimistasanditele
  • Luua selgus, mis tähendab olla Velveti juht, milliseid oskusi ja käitumist selleks on vaja ning kuidas juhina edasi areneda
  • Panna alus eestvedamisel-baseeruvale kultuurile, mis põhineb vastutuse võtmisel
Meeskonnajuhi (Leader of Others) programmi ülevaade ja ülesehitus:

Tulemused

Mõõtsime teadmiseid, hoiakuid ja käitumist enne koolitust, vahetult pärast koolitust ning 3 kuud peale programmi lõppemist. Tulemuste võrdlusaluseks on rahvusvahelise koolitusaudiitori Peopleway poolt kogutud koolituste mõju hinnangute keskmine. Eriti märkimisväärne on programmi jooksul omandatud põhimõtete ja oskuste käitumisse rakendumise määr – 3 kuud peale programmi rakendavad osalejad 80% õpitust ja see väljendub nende igapäevases tegevuses. Selline tulemus on 37% kõrgem rahvusvahelisest keskmisest.

Tagasiside

Velveti tegevjuhi Pärtel Vurma kommentaar ja tagasiside Leadership Pipeline juhtimisprogrammile:

"Kõige suurem kasu ja mõju on olnud LPI programmist juhi rolli ja eesmärkide mõistmisel ning oma töö korraldamisel ja mõtestamisel. Arusaam, et juhina saavutan oma eesmärgid läbi teiste inimeste edukuse, on oluline just seetõttu, et need inimesed olid varasemalt tippspetsialistid, kelle edukus sõltus eelkõige isiklikust panusest (individual contributor). See põhimõtteline arusaam võimaldab juhtidel nüüd paremini oma rolli mõista, aega planeerida ja tööülesandeid prioritiseerida. Seda eriti nende puhul, kes täidavad ettevõttes tänaseni lisaks tiimijuhi rollile ka jätkuvalt tippspetsialisti rolli.

Väga kasulikud olid ka programmis õpitud tööriistad, mis on tiimijuhtidele abiks endale ja oma tiimile eesmärkide seadmisel, tagasiside andmisel, ülesannete delegeerimisel, tiimi ehitamisel ja arendamisel.

Üheks väga väärtuslikuks osaks selle programmi läbimisel meie jaoks oli võimalus juhtidena omavahel arutada ettevõtte eesmärke ja protsesse ning ka koostööd ja arenguid puudutavaid teemasid. Väga hästi struktureeritud ja kolmanda osapoole poolt modereeritud vestlused läbi erinevate teemade andsid meile võimaluse kokku leppida põhimõtetes, mida varem ei olnud selgesõnaliselt kirjeldatud. Lisaks andis programm meile ühise ja selgeltmõistetava sõnavara, mida omavaheliste vestluste läbiviimiseks kasutada. See on omamoodi pikaajalise väärtusega tööriist, mida oleme jätkuvalt ka peale programmis osalemist kasutanud.

Kokkuvõtteks oleme Velvetiga alles selle teekonna alguses, aga väga tugev vundament on tänu Change Partnersi LPI programmile paika laotud. Siit edasi toimub areng palju enesekindlamatel alustel. Meie valdkonnas on palju eksperimenteerimist ja väärtustame ning lausa julgustame seda oma kollektiivis ja kultuuris. Tugev vundament ja hästi juhitud organisatsioon annab enesekindlust olla loov, katsetada ja eksperimenteerida. See võimaldab meil pidevalt edasi areneda ja julgelt oma eesmärkide poole liikuda."

Change Partners OÜ

Woldemar Mayeri Ärimaja
Paldiski mnt 29, B-korpus, 6. korrus
Tallinn, Eesti 10612

Reg no: 10744322

DUNS: 514409445

Kontakt

E-maili aadress
Field is required!
Field is required!
Nimi
Field is required!
Field is required!
Sinu kiri
Field is required!
Field is required!